Svenskt Trä i Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka arrangerar Svenskt Trä tillsammans med Skogsindustrierna och Sveriges Träbyggnadskansli ett panelsamtal på temat:
Tid för förändring eller kör vi business as usual?

Europa har siktet inställt på klimatneutralitet 2045. I Sverige är målet att bli världens första fossilfria välfärdsnation, och ska nu införa gränsvärden för byggnaders klimatutsläpp för att styra byggsektorn mot målet. Frågan är vad det betyder att bygga klimatneutralt och är det ens är möjligt?

Mer information:
I Europa beskriver satsningen ”A Green deal” hur vägen fram ser ut, och runt om i världen läggs nationella och regionala planer för en klimatneutral framtid. Hur bidrar bygg- och fastighetssektorn till det målet? Sektorn står globalt för 40 % av utsläppen av CO2, och för de största avfallsströmmarna. I Sverige är vi snäppet bättre, men ändå kommer 20 % av de nationella utsläppen från byggverksamhet och drift av fastigheter.

Lagen om klimatdeklarationer har inneburit snabb kunskapsuppbyggnad om att beräkna och redovisa klimatpåverkan, och de första försöken till ekonomiska styrmedel börjar komma på plats genom exempelvis gröna obligationer. Men det finns all anledning att undra över allvaret i den svenska ambitionen. Kommer Boverkets förslag för införande av gränsvärden innebära att sektorn tar de snabba kliv mot minskade utsläpp som behövs för att nå klimatneutralt byggande 2050?

Det här samtalet handlar om vässade ambitionerna och insatser som levererar klimatnytta redan i dag.

Medverkande:
Emma Wiesner, Ledamot Europaparlamentet, C
Tove Malmqvist Stignell, Forskare, KTH
Josephine Nellerup, Klimatstrateg, Malmö Stad
Anders Carlsson, Hållbarhetschef, Derome AB
Anna Berggren, Hållbarhetsstrateg, BoKlok AB
Anna Ryberg Ågren, Direktör, Svenskt Trä

Moderator: Susanne Rudenstam, Chef, Sveriges Träbyggnadskansli

 

Läs mer på Almedalsveckans hemsida.

Branschorganisationen Skogsindustrierna är också på plats, deras program för veckan finns här.

 

Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
Språk: Svenska
Förtäring: Ja
Kontaktperson: Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration