5 tips när du bygger trall – njut av utelivet hemma

Publicerad 2022-06-21

Foto: Per Bergkvist

Det finns en mängd olika trallprodukter, och lika många sätt att montera trallen på. För en i längden hållbar trall finns det några avgörande steg. Därför har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram anvisningar för montering av trall tillsammans med leverantörer av infästning och trall.

– Så snart sommaren smyger sig på startar utelivet hemma. Trall står ofta högt på mångas listor inför sommarens projekt, men en felaktig montering kan leda till en rad bekymmer som exempelvis förkortad livslängd. Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland yrkesverksamma hantverkare ofta förekommer felaktigheter när trall ska monteras, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Felaktig montering av trall kan orsaka både fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga infästningar. Därför har Svenskt Trä, tillsammans med leverantörer av infästning och trall, tagit fram broschyren Montering av trall som innehåller tydliga anvisningar för att undvika framtida problem. Väsentliga delar av monteringsanvisningarna har även införts i AMA Hus 21 och RA Hus 21 under kapitel M.

 

5 tips för en hållbar trall

  • Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! Använd mallen för rätt kant-till-kant-avstånd enligt Svenskt Träs utarbetade tabeller för olika behandlingar och träslag. 
  • Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör trallbrädan läggas åt sidan. 
  • Placera grundisoleringspapp ovanpå altangolvbjälkarna eller markreglarna för bättre beständighet på din altankonstruktion. Detta minimerar tiden med vatten mellan kontaktytorna och gör avrinningen bättre. 
  • Om möjligt bör trallbrädans kärnsida vändas uppåt, då trallbrädan efter en tid kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänds den bästa sidan uppåt.
  • För att skydda det känsliga ändträet ska man montera en spikregel på vardera sidan om golvbjälken eller markregeln vid stumskarvar. På så sätt minskas risken för sprickbildning i ändträet då trallskruvarna eller kamspikarna flyttas 45 mm från änden.

 

Ett vanligt misstag är att trallbrädorna monteras utan springa, det vill säga helt utan avstånd. Eftersom det är svårt att veta hur mycket trallbrädorna torkat innan de ska monteras krävs ett minsta kant-till-kant-avstånd enligt den tabell som finns i Svenskt Träs monteringsanvisningar. I broschyren hittar du alla tips och råd för montering av trall.

- Efter montering kommer din trall att fortsätta krympa och svälla beroende på vädret, årstid och omgivningens relativa luftfuktighet, RF. Det är otroligt viktigt att trallbrädorna får utrymme att göra det. Efter långa regn- och blötsnöperioder sväller träet, och finns det då inte plats för vattnet att rinna undan kan det skapa fuktproblem. Infästningar riskerar också att gå sönder när trallbrädorna inte kan krympa och svälla ordentligt, säger Johan Fröbel.

Montering av trall finns att hämta i bygghandeln och går att ladda ned utan kostnad på byggbeskrivningar.se/trall. På hemsidan finns också tydliga instruktionsfilmer att följa.

 

 

Om byggbeskrivningar.se
Byggbeskrivningar.se visar på ett enkelt sätt hur man lyckas med sitt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På byggbeskrivningar.se finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ. Svenskt Träs byggbeskrivningar finns i tryckt format i bygghandeln och att ladda ned på byggbeskrivningar.se.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration