Allt fler städer väljer hållbart byggande i limträ

Publicerad 2022-06-30

GoCo House: Illustration: Semrén & Månsson Arkitekter/Zynka Visual

Intresset för limträ fortsätter att öka och det första halvåret 2022 har fått en flygande start där flera inspirerande träbyggnader tagits i bruk eller är under uppförande. Några av de aktuella projekten är Karlstads första flerbostadshus med trästomme, ett spektakulärt kontorshus i Mölndal, en central utbyggnad på Arlanda och en padelhall i Järvsö som uppfördes på rekordtid.

– Det är glädjande att allt fler inser klimatnyttan men också affärsmöjligheterna med att bygga i limträ. Under de senaste 25 åren har den årliga användningen fyrdubblats, så det är inte en överdrift att påstå att framtiden byggs med limträ, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä. 

 

Färdig padelhall med limträstomme på sex veckor

Martinsons Byggsystem AB har levererat den monteringsfärdiga limträstommen med fackverkstakstolar till en padelhall i trä som byggts i Järvsö. Valet av trä har gett ett snabbt montage, hög bärighet och stor spännvidd. Bygget har gått rekordsnabbt med bara sex veckor från stomresning till premiärmatch. Hallens 1 100 kvadratmeter golvyta är fördelade på två dubbelbanor, en singelbana och Sveriges enda barnbana inomhus. En padelhall med limträstomme innebär lägre klimatpåverkan och att trä absorberar ljud gör att hallen varken behöver utrustas med ljuddämpande gardiner eller speciella mattor. 

– Det som sticker ut i det här projektet är fackverkskonstruktionen som ger en arkitektonisk tyngd och lyfter fram det hållbarhetsfokus som kännetecknar uppförandet av hallen på alla plan, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons Byggsystem AB.

 

Limträ i utbyggnad på Arlanda

På Stockholm Arlanda Airport bygger Swedavia om för att skapa mer modern och effektiv flygplats och ge framtida resenärer en förbättrad upplevelse. Bland annat får Terminal 5 en cirka 170 meter lång utbyggnad som vetter ut mot området med alla flygplan. Projektet går under namnet Verandan och är en del av en ny marknadsplats som börjar öppna under 2023 och ska stå helt klar under 2024. Den imponerande limträstommen med balkar på upp till 17 meter kommer från Martinsons Byggsystem AB och öppnar upp för ljusa och luftiga ytor med utsikt över flygplanen som startar, landar och parkerar. Takhöjden blir hela åtta meter och väggarna täcks med stora glaspartier.

 

Karlstads första flerbostadshus med trästomme

I Karlstad bygger NCC just nu stadens första flerbostadshus med trästomme som kommer att vara inflyttningsklara hösten 2023. Det två bostadshusen bildar kvarteret Åkaren i området Hagaborg. Sammanlagt kommer 78 hyresrätter att fördelas i husen som blir sju respektive åtta våningar höga. Husen uppförs med en pelarbalk-konstruktion av limträ som levereras av Moelven Töreboda AB. Det är en luftig och mycket lätt konstruktion som utnyttjar materialet effektivt. För att öka stabiliteten byggs husens kärna och de två första våningarna i betong. 

– Vi har hittat ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att bygga flervåningshus med trästomme. Att minska den totala materialåtgången och använda trä i så stor utsträckning som möjligt tycker vi är den bästa vägen mot ett mer hållbart byggande, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB. 

 

Ny signaturbyggnad med pelare och balkar i limträ

Förra året färdigställde Moelven Töreboda AB ett spektakulärt kontorshus i Nya Hovås. Detta följs nu av GoCo House som blir en ännu större träbyggnad i GoCo Health Innovation City. Den nya stadsdelen i Mölndal ska bli ett centrum för innovation och forskning kring hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Klossar, eller snarare boxar, är stommen i gestaltningen av GoCo House som blir områdets signaturbyggnad med inflyttning i november 2022. Byggnaden om 21 000 kvadratmeter i åtta plan uppförs med en unik stomme som är en hybrid mellan balkar och pelare i limträ och ett håldäcksbjälklag i betong.  

 

 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration