Årets limträbyggnader är storskaliga, spektakulära och hållbara

Publicerad 2023-12-14

Wisdome i Göteborg.

Att limträ bidrar till hållbara byggnader med starka identiteter blir tydligt när limträbranschen sammanfattar det gångna året. Även om den kraftiga konjunktursvackan påverkat delar av branschen, har intresset för limträ ökat i det storskaliga byggandet. Här bjuder landets limträtillverkare på spektakulära projekt uppförda under 2023 och som alla banar väg för ett mer hållbart samhälle.

– Det är glädjande att allt fler aktörer bryter ny mark och visar att det inte finns några gränser för vad som går att bygga i limträ. Med flera banbrytande projekt bekräftar limträbranschen sin roll som nyckelspelare i framtidens hållbara byggande, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Nytt landmärke med geometrier i limträ 

När det omtyckta besöksmålet Universeum i Göteborg behövde mer yta för sin storsatsning på digitalisering, visualisering och artificiell intelligens, föll valet på en kreativ tillbyggnad till vilken Södra beställde limträ från Setra Trävaror AB.

Den spektakulära sfäriska visualiseringsdomen Wisdome Göteborg har en diameter på 27,5 meter och är sammansatt av totalt 64 trianglar i limträ. Balkarna till trianglarna, vars sidor är 8 meter, är prefabricerade med millimeterprecision vid Setras limträtillverkning i Långshyttan Den 60 meter långa bron som förenar byggnadens olika delar är även den byggd i limträ och har en spännvidd på 40 meter.

– Tillbyggnaden av Universeum är verkligen framtidsorienterad och ett exempel på mycket avancerat träbyggande. Det är roligt att arkitekten har haft som vision att synliggöra träet och de komplexa konstruktionerna. Överallt där det är möjligt tar trästommen och limträbalkarna plats i interiören och hjälper till att förklara byggnadens geometri, berättar Daniel Edman, KAM på Setra Trävaror AB.

Jättelager byggs med limträstomme

I Jönköping pågår byggnationen av Elgigantens nya logistikanläggning om totalt 86 600 kvadratmeter. Anläggningen, som uppförs med en stomme i limträ från Moelven Töreboda AB, är ett bra exempel på att valet av limträ inte behöver begränsas av projektets storlek.

– Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionskedjan där limträstommen ger byggnaden ett betydligt lägre klimatavtryck än om man hade valt att använda fossilbaserade material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Totalt omfattar trästommen över 500 sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan 2 meter höga. Att en stor del av stommen färdigställts industriellt har medfört kortare byggtid och minskad klimatpåverkan. Byggnationen av det som kommer att bli en av Nordens största lager- och logistikanläggningar inleddes hösten 2022 med beräknad inflyttning våren 2024.

Limträkonstruktion lyfter arvet från varvet

Kockums historiska industrimark i centrala Malmö genomgår just nu en förvandling. Här växer den nya stadsdelen Varvsstaden upp där många av de gamla byggnaderna varsamt renoveras och byggs om. Ett exempel är det ikoniska gjuteriet från 1910 som transformerats till en unik kontorsmiljö med hög hållbarhetsprofil.

Innanför skalet i tegel döljer sig en konstruktion av limträ och KL-trä från Martinsons Byggsystem AB som delvis hänger i den gamla stålstommen och i de bevarade traverserna i gjutjärn som löper genom den forna industrihallen. Trästommen har levererats måttanpassad och skapar en spännande brygga mellan då och nu.

– Gjuteriet är ett både viktigt och prestigefullt projekt som vi är stolta över att ha fått vara delaktiga i. Genom att kombinera nya cirkulära material med återbrukade, har den gamla byggnaden fått nytt liv, utan att för den skull förlora sin unika historia, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons Byggsystem AB.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration