Birgit Östman tilldelas träbranschens pris för sin forskning om trä och brandsäkerhet

Publicerad 2022-11-17

Birgit Östman, foto: Micael Carlsson

Årets mottagare av priset riddare av Trämarknadsorden, har forskat på området brand sedan 70-talet. Hon har specialinriktat sig på brandsäkerhet i träkonstruktioner och har haft stor betydelse för användningen av trä till större byggnader med flera våningar.

Birgit Östman fick ta emot det prestigefulla priset riddare av Trämarknadsorden 2022, under Trämarknaden i Karlstad den 17 november.

– Det känns fantastiskt, jag kunde aldrig gissat att jag skulle få priset. Väldigt rolig att Trämarknaden uppmärksammar hur de brandtekniska framstegen möjliggjort att kunna bygga högre än två våningar i trä. På det sättet kan vi i dag bygga både mer miljö- och människovänligt, säger Birgit Östman.

Hon är Emeritus vid Linnéuniversitet, expert i ämnet byggnadstekniskt brandskydd och har gett ut den första europeiska handboken någonsin om brandsäkert träbyggande.

Det finns många fördomar om trä och brand och den största är att trähus skulle vara farligare än byggnader med en stomme av andra material. Den myten har hennes forskning slagit hål på.

Motiveringen till priset lyder:

Utvecklingen för byggandet av flervåningshus i trä har varit och är mycket positiv – men det har sannerligen inte saknats utmaningar på vägen. En av de absolut största trösklarna att komma över har – inte helt förvånande - varit farhågorna kring hur trähus uppträder vid en brand.

Årets riddare av Trämarknadsorden har ägnat 50 år åt att bemöta fördomar med fakta i just detta ämne. Fram till 1994 fick byggnader över två våningar inte byggas med en bärande stomme av trä på grund av föråldrade brandskyddsregler i Sverige. Årets pristagare var starkt drivande i det forsknings- och utvecklingsarbete som ledde till att byggreglerna 1994 blev funktionsbaserade, materialneutrala och till att metoder utvecklades för att kunna uppfylla de nya kraven för träkonstruktioner. Med examina från Lunds och Stockholms universitet och nu Emeritus vid Linnéuniversitet har årets träriddare publicerat en mängd vetenskapliga och tekniska artiklar, forskningsrapporter och handböcker på ämnet. Den senaste är boken Fire Safe Use of Wood in Buildings - Global Design Guide som publicerades på ett brittiskt förlag för bara några månader sedan tillsammans med ett tjugotal kollegor från fyra kontinenter. De senaste åren har hon också skrivit en bok om träforskningens historia i Sverige.

För ett stort och avgörande bidrag att möjliggöra ökad användning av trä i alla typer av byggnader och för sin livsgärning att möta fördomar med fakta kring trä och brand är det en stor ära att presentera: Riddaren av Trämarknadsorden 2022 – Birgit Östman. 

Läs mer om Birgit Östmans viktiga arbete här.

Om priset

Årets träriddare tillkännages enligt tradition under Trämarknaden i Karlstad, en av de främsta mötesplatserna för den svenska och internationella träindustrin. Priset har delats ut sedan 1962 och hyllar de personer som med gagnelig gärning fört branschens utveckling framåt.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration