Delar av limträförsäljningen fortsätter att öka, konjunkturläget till trots

Publicerad 2023-10-23

Foto: Moelven Töreboda.

Den senaste leveransstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att den kraftiga konjunktursvackan som landet befinner sig i, även har påverkat delar av limträbranschen. Under årets första nio månader har försäljningen av lagerbalk till bygghandeln bromsat in medan projektbalk som innefattar leveranser till större byggprojekt, däremot har ökat.

– Branschen ser positivt på framtiden, inte minst eftersom vi tror att limträ som bärande material i stora konstruktioner kommer att fortsätta öka. I dag väljer många kommuner och regioner trä som en del av deras hållbarhetssatsningar. Trä blir också allt vanligare i stora hallar som exempelvis lager- och logistikanläggningar, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Enligt den senaste limträstatistiken gick försäljningen av projektbalk upp 5,9 procent i september 2023 medan lagerbalk gick ner med 18,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Vid en jämförelse mellan det tredje kvartalet 2022 och 2023 har försäljningen av projektbalk ökat med 11,6 procent medan lagerbalk har gått ner med 14,6 procent. Totalt har försäljningen ökat med nästan 1,1 procent. Sett till årets nio första månader har försäljningen av projektbalk ökat med 7,4 procent, medan lagerbalk har gått ner drygt 25 procent jämfört med föregående år. Totalt har försäljningen minskat med 5,9 procent under de nio första månaderna av 2023.

– Branschen är i nuläget pressad och det är många aktörer på samma projekt, och dessutom svårt att komma till avslut. När osäkerheten släpper så ser vi en ljus framtid med ett hållbart byggande i trä, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Konjunkturbarometern för september 2023 visar att hushållens konfidensindikator sjönk för tredje månaden i rad. Det är en siffra som sammanställs genom svar på frågor avseende hushållens ekonomi för de senaste- och kommande tolv månaderna. De frågor som bidrar mest till indikatorns låga nivå är synen på kapitalvaruinköp samt hushållens ekonomiska utveckling under de senaste tolv månaderna. Förväntningarna på ekonomin i Sverige har blivit mer pessimistisk liksom förväntningarna på arbetslöshetens utveckling där många hushåll befarar en ökning under de kommande tolv månaderna.  

– Vi ser en fortsatt minskning på lagerbalkarna till bygghandeln, medan våra projekt, både stora och relativt små, fortsätter att öka. Kunskapen om fördelarna att välja trä ur ett miljöperspektiv jämfört med materialen stål och betong kan vara en av de delar som driver den utvecklingen, säger Daniel Edman, KAM på Setra Trävaror AB

Hos Martinsons Byggsystem AB tror man också på en ökad efterfrågan av stomsystem i trä för olika typer av byggprojekt.

– I tuffa tider ökar viljan att utmana etablerade arbetssätt, effektivisera processer och utforska nya tekniker, vilket gagnar både branschen och samhället. Att använda trä i allmänhet och limträ i synnerhet, innebär stora fördelar för ett byggprojekt som helhet, inte minst när det gäller att uppnå de ekonomiska och klimatmässiga målen, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB. 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration