Efterfrågad vägledning för ytkvaliteten hos KL-trä lanseras

Publicerad 2023-01-16

Omslagsbild publikation "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä", foto: Stora Enso

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä". Publikationens avsikt är att hjälpa beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera med bedömning av ytkvalitet vid uppstart av nya projekt. Publikationen riktar sig även till besiktningspersoner och entreprenörer för att använda som stöd vid projektslut.

Under det senaste decenniet har korslimmat trä, också kallat KL-trä, gjort ett brett intåg i byggandet. KL-trä efterfrågas vid allt fler projekt som ett attraktivt, hållbart, högkvalitativt och konkurrenskraftigt byggmaterial.

– Med den ökande användningen av KL-trä uppstår allt oftare frågor om vilken ytkvalitet kunden kan förvänta sig, inte minst i byggnader där man väljer att ha synliga KL-träytor. Det händer att slutanvändare kontaktar materialleverantören när byggnaden har varit i bruk under en tid, för att ställa frågor om utseendeförändringar som uppstått. Även vissa besiktningspersoner undrar ibland över hur de ska utvärdera KL-träytor i samband med slutbesiktning. I de fallen kommer den här publikationen att vara en bra vägledning, säger Patrice Godonou, Standardiseringsansvarig på Svenskt Trä.

Besiktningspersoner ska kunna använda publikationen för att bedöma sprickor och ytkvalitet. Publikationen ska även ge trygghet till kunder om att det finns en grundläggande ytkvalitet att utgå ifrån vid valet av synliga KL-träytor i en byggnad. Därigenom fås realistiska förväntningar på slutresultatet och en acceptans för att viss uppkomst av sprickor kommer att förekomma. KL-trä är ett naturligt, levande byggmaterial som till viss del förändras över tid.

För beställare och entreprenörer blir publikationen ett underlag som kan användas inför upphandling och i förfrågningsunderlag. Publikationen ger även förutsättningar för att minska tillkomna ärenden, i de fall då kunder ställer många frågor om sprickor, samt minska kostsamma reklamationsärenden.

Publikationen kommer att bidra till informationen i framtida uppdateringar av AMA-Hus och AMA-Råd.

Mer information

Publikationen har tagits fram gemensamt av branschorganisationen Svenskt Trä och de svenska KL-trätillverkarna. Den innehåller bildstöd så väl som tabeller och olika typer av definitioner.

Publikationen finns att ladda ner i pdf-format här.

Den som vill beställa ett fysiskt exemplar kan göra det i Svenskt Träs webbshop.

Bilder

 • Omslagsbild publikation "Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä", foto: Stora Enso

  Ladda ned bild

 • Omslag publikation

  Ladda ned bild

 • Träskiva av KL-trä, foto: Patrick Degerman

  Ladda ned bild

 • Olika exempel på synliga ytor av KL-trä, foton: Johan Fröbel, Martinsons/Holmen, Setra.

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration