Gemensam färdplan ska stärka möbel- och inredningsbranschen

Publicerad 2022-09-01

Lilla Åland. Foto: Stolab

Branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna har tillsammans med den svenska möbel- och inredningssektorn tagit initiativ till en gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material. Minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden är målsättningen.

Sverige har en stark möbeltradition, inte minst vad det gäller att designa, producera och sälja trämöbler. Svensk möbel- och inredningsindustri är en betydande bransch med en stor exportandel. Andelen skogsråvara från den svenska skogen är marginell i möblerna idag, men efterfrågan ökar stadigt. För att möta behovet krävs ett närmare samarbete inom hela värdekedjan och en gemensam färdplan. En anpassning med större användning av lokal biobaserad råvara skulle minska klimatavtrycket samt behålla produktion, kompetens och arbete i Sverige. 

Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. I strategin beskrivs några av de steg som behöver tas för att uppnå en hållbar utvecklingmed ökat cirkulärt fokus. Förutsättningar behöver skapas för att möjliggöra en betydligt närmare dialog både inom branschen och med närliggande sektorer. Det krävs även fördjupad kunskap om möjligheterna med biobaserade material, vilket kan bidra till att öka skogens värde. Förbättrad dialog i kombination med djupare kunskap tillåter utveckling av nya produkter, tjänster och tekniker såväl som processer och affärsmodeller inom en befintlig, och förnyad, cirkulär värdekedja.   

Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med en ökad andel lokala biobaserade material. 

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä. 

 

Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.  

– Ökat användande av lokal träråvara i svensk möbelproduktion stärker svensk möbelindustris fortsatta hållbarhetsutveckling och ökar konkurrenskraften med nya förutsättningar för nya affärsmodeller. Det är ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri, säger David Johnsson VD på Trä- och möbelföretagen. 

 

Om Svenskt Trä 
Svenskt trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Huvuduppdraget är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä.

 

Om Trä- och Möbelföretagen 
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

 

Om Skogsindustrierna 
Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är det Skogsindustriernas uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä, 072-452 79 53, bjorn.nordin@svenskttra.se

David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 597 72 67, david.johnsson@tmf.se  

Camilla Carlsson, kommunikationschef, Skogsindustrierna/Svenskt Trä,072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Alexandra Hernadi, kommunikationschef, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se 

 

 

Färdplanen finns bifogad som pdf. 

 

Bilder

  • Lilla Åland. Foto: Stolab

    Ladda ned bild

  • Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä

    Ladda ned bild

  • David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen. Foto: Juliana Fälldin

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration