Globala marknader upprätthåller hög efterfrågan av trävaror – än så länge

Publicerad 2023-03-13

Pressbild: Svenskt Trä

Under 2022 uppnådde den svenska produktionen av trävaror (18,7 miljoner m3) sin näst högsta nivå någonsin, endast överträffad av 2021. Året bjöd på rekordsiffror för mars månad och ovanligt starka volymer i december. Detta trots att marknaden i Europa påverkades negativt av inflation, höga räntekostnader, höga energipriser och en geopolitisk osäkerhet. Framåt slutet av 2022 ökade samtidigt andra globala marknader sin efterfrågan på trävaror vilket kompenserade för bortfallet från Europa.

Det visar nya siffror från Skogsindustriernas senaste marknadsrapport “Så går det för skogsindustrin”.

Efterfrågan kom framför allt från USA, Kina och Egypten. Under hösten har exporten till USA ökat kraftigt och den amerikanska marknaden har blivit Sveriges näst största enskilda exportmarknad.

– Samtidigt som marknaden försvagades i Europa så tog Egypten bort sina importbegränsningar och Kina slopade karantänsreglerna, vilket satte fart på efterfrågan på trävaror. Trots en vikande marknad i USA, har även efterfrågan därifrån hållit i sig. Nu är den stora frågan för industrin hur långsiktig utvecklingen på de här marknaderna kommer att vara, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror, Skogsindustrierna. 

Trävarumarknaden bjöd på leveransrekord i mars 2022, med den högsta leveransen någonsin för en enskild månad. Året avslutades dessutom med ovanligt starka siffror i december. Det är dock osäkert hur länge den positiva trenden håller i sig. Trots starka volymer under slutet av 2022 var priserna klart lägre under det fjärde kvartalet. Prisfallet närmade sig nivåer där det var osäkert om de kunde täcka upp för de ökande kostnader som uppstått på grund av en stigande inflation, höga räntekostnader, höga energipriser och ett osäkert världsläge. Generellt fortsätter de europeiska marknaderna att försvagas på grund av den oroliga världsekonomin, där byggandet- och därmed efterfrågan minskar.

Dessutom har Rysslands minskade export förändrat den globala spelplanen för trävaror där utbudet på världsmarknaden blivit alltmer ansträngt. Ryssland får allt svårare att producera och leverera. Sannolikt kommer efterfrågan av svenska trävaror därför att fortsätta öka även om marknaden ser ut att försvagas i närtid.

– På en osäker världsmarknad är det positivt att Sverige kan stå stabilt som en trygg leverantör av hållbara trävaror, när andra aktörer på den globala trävarumarknaden får svårare att leverera, säger Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä.

Mer information

Skogsindustriernas marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” analyserar den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom sektorerna trävaror, papper och massa för svensk skogsindustri.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration