Intresset för limträ i stora projekt ökar försäljningen när bostadsbyggandet minskar

Publicerad 2023-08-24

Teamab, Setra, fotograf: Teamab

Ett osäkert omvärldsläge med hög inflation och stigande räntor slår hårt mot den svenska ekonomin som nu är på väg in i en lågkonjunktur. Det avspeglar sig i den senaste kvartals- och halvårsstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä. Utslaget på årets sex första månader har försäljningen av projektbalk som säljs direkt till byggentreprenörer och fastighetsutvecklare, ändå ökat med 5,6 procent.

– Sett utifrån tidigare mycket höga volymer har försäljningen av lagerbalk som säljs via bygghandeln nu återgått till samma nivå som innan rekordåren under pandemin. Efterfrågan på limträ till det storskaliga byggandet, såsom hallar och lagerlokaler, är dock fortsättningsvis hög. Det visar försäljningen av projektbalk som fortsätter att öka, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.
 
Sammantaget har försäljningen av lagerbalk och projektbalk minskat med 8,7 procent under årets första sex månader. Försäljningen för juni 2023 minskade med 12,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen av projektbalk i juni minskade med 4,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Lagerbalken minskade med 25,7 procent i juni och med 29,7 procent under årets sex första månader jämfört med föregående år. 

– Vi märker tydligt att konsumenternas köpkraft har sjunkit som en följd av ökade räntor och hög inflation. Det är en bidragande faktor till att försäljningen av lagerbalk har minskat, fortsätter Johan Fröbel.
 
I juli rapporterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret att antalet byggstartade bostäder i juni 2023 gått ner med 67 procent jämfört med samma månad 2022. Fördelarna med limträ har dock gjort det till ett omtyckt material i flera sammanhang, inte bara i bostadsbyggande.
 
– Limträ efterfrågas alltmer i stora projekt som till exempel lager- och logistikbyggnader, samhällsfastigheter som skolor, sport- och simhallar och även i lantbruksbyggnader där det används flitigt i byggnationen av bland annat djurstallar, maskinhallar och ridhus, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.
 
Setra Trävaror AB märker också att efterfrågan på projektbalk har breddats och att förfrågningarna nu omfattar en stor variation av byggnader. 
 
– Det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir fler. Även om bostadsbyggandet står still, så rör sig allting annat i rätt riktning. Vi märker också att fler aktörer, både offentliga och privata, intresserar sig för materialet, säger Daniel Edman, Key Account Manager på Setra Trävaror AB.

Medvetenheten kring hur våra val påverkar klimatet och planeten har blivit större. Det har resulterat i att både viljan och kraven på att göra mer miljömedvetna materialval har ökat.

– Det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat gör det lätt att förstå nyttan ur ett affärsmässigt perspektiv. De stora klimatfördelarna med att bygga i trä bidrar förstås också till att vi tar marknadsandelar från andra material, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration