Limträ fortsätter på rätt spår mot framtiden – 100 år efter den första stora leveransen

Publicerad 2023-04-17

Malmö banhallar, foto: Sören Håkanlind.

I år är det 100 år sedan SJ beställde en konstruktion av limträ till centralstationen i Malmö vars banhall byggdes 1923. Det var en av de första stora leveranserna av limträ i Sverige och än i dag bärs taket upp av de eleganta, rödmålade limträbågarna. Konstruktionen lyfter fram limträets beständighet och visar hur det tidlösa och framtidsorienterade materialet åldras med skönhet.

I början av 1920-talet skedde en omfattande utbyggnad av järnvägen i Sverige och företaget AB Träkonstruktioner, nuvarande Moelven Töreboda AB, blev en betydande leverantör till SJ som 1923 beställde limträ till Malmö Centralstations banhall. Samma år byggdes även banhallen i Göteborgs Centralstation om till vänthall med en ny konstruktion i limträ. Två år senare beställde SJ ännu en limträkonstruktion. Den här gången till Stockholms Centralstation där den nya vänthallen med en spännvidd på 24 meter blev ett genombrott för den fortsatta satsningen på takkonstruktioner av limträ.

– Limträkonstruktionerna från 1920-talet, som vi ser på många av landets stationer än i dag, togs fram som en industriellt tillverkad produkt och blev tydligt profilskapande för stationerna. De fungerar som en länk mellan dåtid och nutid och bidrar till en attraktiv miljö̈ som är utformad med omsorg i både material och detaljer. Det är bevis på hållbart byggande som är än mer aktuellt i dag, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Teknikutvecklingen hos de svenska limträtillverkarna har under årens lopp lett fram till en mycket hög och jämn kvalitet på de svenska limträprodukterna. Digital teknik i kombination med maskinell bearbetning har på många sätt revolutionerat limträbranschen.

Toleransnivåerna har ökat och öppnar upp för stora, sammansatta konstruktioner med många olika komponenter som kopplas ihop med millimeterpassning. Sedan tidigare vet vi att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid och därför lämpar sig särskilt väl i det cirkulära byggandet

– En av fördelarna med limträ är att delar av en limträbalk eller limträpelare vid behov kan bytas ut. Det gör att man kunnat underhålla och bevara konstruktionerna i landets centralstationer som i flera fall anses kulturhistoriskt viktiga och därför klassats som byggnadsminnen, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Även om det är 100 år sedan SJ gjorde sina första beställningar av limträ har intresset för materialet i stationssammanhang inte svalnat. I Trafikverkets planer för en ombyggnad av Sundsvalls stationsbangård ingår en väderskyddad gångbro mellan de ombyggda plattformarna och stationsbyggnaden. Det vinnande förslaget ”Portamento” som utsågs i slutet av 2022 är en elegant svängd gångbro i limträ och glas med ett böjande plåttak ritat av WSP arkitekter och arkitektkontoret Dissing + Weitling.

– En allt större medvetenhet kring hållbarhet har ökar intresset för limträ. Fler och fler inser materialets goda miljöegenskaper och de tekniska, konstruktionsmässiga, arkitektoniska och estetiska möjligheterna. Limträ är på många sätt med och formar framtidens hållbara samhälle där även byggandet och bevarandet av våra stationsmiljöer ingår, avslutar Johan Fröbel.

 

Mer information

Läs mer om limträ här.

Läs mer om klimatnyttan med träarkitektur och träbyggande här.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration