Limträ gör sitt starkaste första kvartal någonsin

Publicerad 2022-04-25

Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling

Limträbranschen uppvisar sitt bästa första kvartal sedan insamlingen av limträstatistik startade 1997. Både projektbalk och lagerbalk ökade 5 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Trots att framtiden innehåller vissa orosmoment har branschens aktörer stora förhoppningar och tror på en fortsatt hög efterfrågan.

– Vi ser en fortsatt väldigt hög efterfrågan av våra tjänster och produkter. Efter en viss försiktighet under sista delen av 2021 blev starten på 2022 stark, inom fler segment och olika byggnadstyper där trä blir ett allt vanligare förstahandsval. Trenden är också tydlig att allt fler ser trä som en naturlig del av sina byggprojekt och vill lära sig mer om träbyggandet, säger Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons.

Ökningen avser både projektbalk och lagerbalk och i mars slog limträtillverkarna sitt tidigare försäljningsrekord med en ökning på drygt 5 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Vi upplever en för årstiden mycket stark efterfrågan inom alla våra affärsområden, med tyngdpunkt på främst lagerbalk samt små och medelstora projekt, där en stor andel av offerterna går till avslut. Under slutet av 2021 så upplevde vi en avvaktan från kunder att starta projekt, vilket nu övergått till snabbare beslut att köra i gång. Vi ser även att allt fler yrkesverksamma snickare tar över de arbeten som konsumenter tidigare tagit sig an själva under pandemin, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Försäljningen av projektbalk i mars ökade med 2,5 procent och lagerbalk med 8,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med nästan 2 procent och lagerbalk med drygt 4 procent jämfört med föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med närmare 3 procent de tre första månaderna av 2022.

– Våren brukar betyda hög efterfrågan på träprodukter och framtiden ser ljus ut även i ett längre perspektiv, trots konsekvenser av det ryska anfallskriget mot Ukraina, kraftiga uppgångar i råvarupriser och en hög inflation. Bland annat kommer lagen om klimatdeklarationer som trädde i kraft i januari, sannolikt innebära ett ännu större intresse för att bygga i trä, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Bilder

  • Sara Kulturhus, ett exempel på hur träbyggande växer. Foto: Jonas Westling

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration