Limträ på lager dubblerar försäljningen

Publicerad 2022-06-14

Naturum, Stora Mosse. Foto: Åke E:son Lindman

I dag är limträ en vanlig lagervara i bygghandeln vilket gjort materialet betydligt mer tillgänglighet än tidigare. Det har legat till grund för de senaste årens försäljningsökningar och att fler upptäckt nya användningsområden och möjligheter med limträ.

Att limträ är ett uppskattat material syns i försäljningssiffrorna. Lagerbalken, som säljs i bygghandeln, ökade under första kvartalet 2022 med drygt 4 procent jämfört med föregående år. En av anledningarna är förstås att allt fler känner till att limträ är ett mångsidigt och miljövänligt material med många användningsområden. Men också att det numera finns ett sortiment synliggjort i bygghandeln vilket gör det enklare att välja limträ till sina projekt. 

– Från branschens sida har vi arbetat med att ta fram ett sortiment som är mer anpassat efter bygghandelns behov. I stället för de vanliga 12 meters längderna har vi produktifierat sortimentet med en större andel dimensioner och behovsanpassade standardlängder som många bygghandlare valt att ha på lager, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products AB.

AB Karl Hedin Bygghandels butiker är anpassade efter lokala förutsättningar på varje ort, både avseende sortiment och unika kundlösningar. Här har man haft ett bassortiment av limträ på lager i många år vilket påverkat försäljningen i positiv riktning. 

– Min uppskattning är att vi fördubblat vår försäljning av limträ sedan vi började lagerlägga balken i flera dimensioner Våra konsumenter som handlar för privat bruk är otåliga och vill få med sig limträ till sina byggprojekt på en gång. De lokala byggarna som hämtar material varje dag vet numera att vi har limträ på lager vilket gör oss till deras förstahandsval, säger Benny Sjögren, inköpare på AB Karl Hedin Bygghandel.  

Bakom försäljningsökningen av lagerbalk ligger också de långsiktiga kunskapssatsningar som branschorganisationen Svenskt Trä har gjort med fokus på bygghandeln. Svenskt Trä har tagit fram en mängd informationsmaterial som underlättar för alla som bygger i trä och bland annat omfattar dimensioneringsprogram, byggbeskrivningar, appen Lathunden och Limträhandbok Del 1–4 där den första delen riktar sig speciellt till bygghandeln.  

– Vår målsättning är att även fortsättningsvis inspirera, informera och instruera om limträets många goda egenskaper och möjligheter. Intresset för hållbart byggande i trä ökar hela tiden vilket talar för limträ, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration