Minskad köpkraft på trävarumarknaden – men ljusare på sikt  

Publicerad 2022-10-11

Foto: Fredrik Hjerling

Med en lågkonjunktur runt hörnet minskar köpkraften på trävaror. I motsats till de senaste årens prisrekord och tomma varulager präglas marknaden idag snarare av ett överutbud. Det visar branschorganisationen Skogsindustriernas färska rapport ”Så går det för skogsindustrin”. Men samtidigt som kostnader för både hushåll och företag ökar står vi mitt i den gröna omställningen – som inte får stanna av. Ska världen kunna bygga hållbart behövs de svenska trävarorna.

 Trendskiftet är ett faktum och föregående års positiva framfart för trävarumarknaden har nu börjat vika av. Ett överutbud av trävaror har uppståttinitialt drivet av en oväntat hög import av trävaror från Ryssland till europeiska marknader under våren, innansanktionerna slog igenom fullt ut, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, och fortsätter: 

Nu ser vi dessutom fler utmaningar som präglar marknaden för trävarorInflationen och stigande energikostnader slår hårt mot både vidareförädlande industri och hushåll. För hushållen ökar totalkostnaderna och deras möjligheter till renoveringar, ombyggnationer eller nyinvesteringar minskar kraftigt. Men de svenska sågverken står väl rustade efter några starka år, säger Christian Nielsen. 

 

 

Ska världen kunna bygga hållbart behövs de svenska trävarorna.
På längre längre sikt kan blickarna vändas mot Sverige för att få tag på förnybara byggnadsmaterial. Rysslands logistiksvårigheter och brist på reservdelar för produktion väntas begränsa exporten även till de marknader som fortsatt handlar med landet. Ett sådant minskat utbud riskerai förlängningen att återigen driva världsmarknaden in i en bristsituation.

 

– Vi ser att efterfrågan på trävaror är fortsatt stark i grunden och att träbyggandet och sågverken spelar en viktig roll i klimatomställningen. När Europa och världen ska fullfölja sina ambitioner om ett hållbart byggande så kommer svenska trävaror att behövas, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä. 

 

 

Rapporten ”Så går det för skogsindustrin” hittar du här. 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration