Montera rätt – då håller trallen längre

Publicerad 2024-05-22

Det är viktigt att lämna ett avstånd mellan brädorna när trallen monteras. Fotograf: Per Bergkvist.

Felaktig montering av trall kan leda till en rad bekymmer, till exempel trasiga infästningar och fukt som förkortar altanens eller trädäckets livslängd. Branschorganisationen Svenskt Trä har, tillsammans med leverantörer av infästning och trall, tagit fram monteringsanvisningar som gör det lättare att göra rätt under sommarsäsongens trallbyggen.

När det soliga vädret gör sitt efterlängtade intåg är det många som börjar planera uteplatsen. En del anlitar hantverkare och många vill bygga själva. 

– Ingen vill slå hål på drömmen om den perfekta trallen. Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland yrkesverksamma hantverkare ofta förekommer felaktigheter när trall ska monteras, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä. 

Felaktig montering av trall kan bland annat orsaka fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga infästningar. Därför har Svenskt Trä, tillsammans med leverantörer av infästning och trall, tagit fram broschyren Montering av trall som innehåller tydliga anvisningar.  

Ett vanligt misstag som görs är att trallbrädorna monteras utan springa, det vill säga helt utan avstånd.  

– Efter montering fortsätter trallen att krympa och svälla, hur mycket beror på väder och luftfuktighet. Det är otroligt viktigt att trallbrädorna får utrymme att göra det. Efter långa regn- och blötsnöperioder sväller träet, och finns det inte plats för vattnet att rinna undan kan det skapa fuktproblem. Infästningar riskerar också att gå sönder, säger Johan Fröbel.  

Eftersom det är svårt att veta hur mycket trallbrädorna torkat innan de ska monteras krävs ett minsta kant-till-kant-avstånd enligt den tabell som finns i Svenskt Träs monteringsanvisningar. 

Andra rekommendationer är att skydda ändträet. Det görs bäst genom att montera en spikregel på vardera sidan om golvbjälken eller markregeln vid stumskarvar. På så sätt minskas risken för sprickbildning i ändträet då infästningarna flyttas en bit från änden. För att få ännu bättre beständighet på altankonstruktionen kan grundisoleringspapp placeras ovanpå altangolvbjälkarna eller markreglarna. Avrinningen blir bättre och tiden med vatten mellan kontaktytorna minimeras. 

Broschyren som heter Montering av trall finns att hämta i bygghandeln och går att ladda ned utan kostnad på byggbeskrivningar.se/trall. På hemsidan finns också tydliga instruktionsfilmer att följa. 

Om byggbeskrivningar  

Byggbeskrivningar är till för dig som vill bygga i trä. I samarbete med Svensk bygghandel har Svenskt Trä sedan 1983 tagit fram många uppskattade byggbeskrivningar. Byggbeskrivningar.se visar på ett enkelt sätt hur du lyckas med ditt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På sajten finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke, limträ eller lättbalkar.  

Fotnot: För yrkesverksamma hantverkare finns väsentliga delar av monteringsanvisningarna även i AMA Hus 24 under kapitel M. 

Bilder

  • Det är viktigt att lämna ett avstånd mellan brädorna när trallen monteras. Fotograf: Per Bergkvist.

    Ladda ned bild

  • Broschyren Montering av trall.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration