Nordiskt samarbete bakom nya handelssorteringsregler av trävaror

Publicerad 2020-04-01

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror för de nya gemensamma handelssorteringsreglerna. Reglerna ska ersätta de två tidigare regelverken och ge köpare och säljare ett gemensamt språk för sortering av sågade trävaror.

- Fram till idag har träindustrin i Sverige använt två skilda sorteringsregler för sortering av trävaror vilket skapat en viss förvirring. Det är viktigt att det finns tydliga gemensamma sorteringsregler som kan effektivisera, tydliggöra och kvalitetssäkra affärsprocessen, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Merparten av maskinsystemen hos sågverksindustrin har varit inställda på ett regelverk medan majoriteten av trävaror på den svenska byggmarknaden har sålts enligt ett annat.

Anledningen till att det funnits två regelverk är att de haft olika uppgift. Reglerna enligt Nordiskt Trä - publikationen Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran som även kallats Grå boken, gavs ut 2015 av Svenskt Trätekniskt Forum, STTF och användes främst för att ställa in sorteringsmaskinerna inom sågverksindustrin och vid försäljning på export. Medan de europeiska standarderna, enligt publikationen Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1, som gavs ut 2016 av Svenskt Trä främst användes för att beskriva och sälja produkter på den svenska marknaden.

- Vi fick ofta frågor om vad som egentligen gällde kring de olika sorteringsreglerna. Det behövdes en enad front och det var där arbetet startade, säger Tomas Ivarsson, sekreterare för Svenskt Trätekniskt Forum, STTF.

Närmare 5 000 träbitar provsorterades enligt de tidigare regelverken och man kunde se att i 24 procent av fallen skiljde sig anvisningarna åt. Man tog det bästa från respektive regelverk men behöll handelsorterna enligt SS-EN 1611-1 på den svenska marknaden. 

- Det skulle kosta för mycket att ställa om samtliga affärssystem hos byggindustrin. I den nya Handelssortering av trävaror finns även en omvandlingstabell som beskriver relationerna mellan de olika handelsorterna och kvalitetsklasserna, säger Johan Fröbel.

Finland och Norge har nu godkänt sorteringsreglerna och en gemensam nordisk version av Handelssortering av trävaror på engelska är under produktion. Även Island har visat intresse och anpassar nu sorteringsreglerna till isländska förhållanden.

- Under våren har det genomförts ett antal regionala informationsdagar och fler blir det. En ny utbildning kallad Certifierad virkessorterare kommer att introduceras under hösten. Genom denna utbildningsaktivitet vill vi höja statusen för de som arbetar med kvalitetsfrågor, säger Tomas Ivarsson.

Bakgrund
Svenskt Trä, STTF samt två oberoende sorteringsexperter startade arbetet i början av 2018. En jämförelse av de olika sorteringsreglerna gjordes och en rad provsorteringar ligger till grund för de nya reglerna. Regelverken skiljer sig bland annat åt i antalet tillåtna bitar med sprickor, kviststorlek i utskott, vankant i utskott och vissa kompensationsregler.

Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har nu tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Handelssortering av trävaror.

Läs den digitalt eller beställ publiktationen Handelssortering av trävaror här

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration