Nu slår vi hål på gamla myter och bygger mer i trä

Publicerad 2020-07-09

Är det dyrare att bygga med trä jämfört med andra konstruktionsmaterial? Som med allt annat beror det på hur man räknar men det enkla svaret är nej. På sikt är trä en riktigt bra affär, för miljön och inte minst för ekonomin.

I Sverige är det inte ovanligt med sport-, evenemangshallar och lagerlokaler i limträ. Men det byggs fortfarande väldigt mycket med betong, stål och plåt. Endast cirka tio procent av alla nya flervåningshus är av trä. Siffran borde vara avsevärt högre. Trä är enkelt att hantera, har tydliga miljöfördelar och är också ett klokt val för de som bryr sig om siffrorna på sista raden. Och vem gör inte det?

Krossa myten – kolla fakta
Låt oss börja med att slå hål på en vanlig missuppfattning. Det finns ingen tydlig kostnadsskillnad mellan KL- och limträ och andra konstruktionsmaterial. Att limträ skulle vara dyrare är en myt som antagligen beror på att det räknats på varje ingående del i projektet istället för på totalen.

Men den låga andelen träbyggnationer handlar också om en förarglig vi-gör-som-vi-brukar-mentalitet. I trögrörliga organisationer och företag finns en tendens att välja de mest bekanta konstruktionsmaterialen. Och eftersom det byggs mest i betong, stål och plåt idag, gynnas de materialen framför det kostnadseffektiva träet.

Ett bonus malus-system för byggande
Ett bonus malus-system för byggande, precis som det finns för bilar, skulle vara ett effektivt motdrag mot slentriantänkandet. Det skulle betyda högre kostnader för de som bygger klimatpåfrestande och lägre för de som bygger klimatsmart. Systemet skulle vara ett incitament för att använda sig av de mest hållbara konstruktionsmaterialen och lösningarna och i slutändan gynna både miljön och den kostnadsmedvetna byggaren.

Som det är idag är trä dessutom missgynnat i och med att man ofta betalar för bruttoarean (BTA) när man anskaffar en byggrätt. Men med trähus går det ju inte att få ut samma bo- eller uthyrningsyta som i betonghus eftersom väggarna blir tjockare. Med ett bonus malus-system skulle den här obalansen suddas ut.

Trä vinner i längden
Får vi då igång ett mer klimatsmart byggande om vi lyckas ändra gamla vanemönster och får politiska styrmedel på plats? Antagligen, men det finns fler faktorer att beakta. En högre medvetenhet om vad som genererar projektkostnader måste också till. Talesättet ”tid är pengar” må vara slitet, men det gäller än. Och det borde gynna trä. Trä är enkelt att hantera och bearbeta, något som genererar kortare byggtider, bättre logistik, mindre transporter och lägre monteringskostnader.

Det är till exempel smidigare att göra genomföringar i träprojekt jämfört med betongprojekt eftersom man slipper armering och kan använda lättare handverktyg. Du får också en ökad flexibilitet som gör det enklare att flytta väggar och förändra planlösningen. Det är särskilt värdefullt om man ska förvalta lokaler och behöver anpassa dem till nya behov eller hyresgäster. Dessutom kan träbyggnader renoveras och underhållas mer kostnadseffektivt än stål- eller betongbyggnader.

Om vi menar allvar med vår strävan mot ett mer hållbart samhälle måste det klimatsmarta träbyggandet få upp farten. Och för att byggsektorn inte ska tappa förtroendekapital måste den visa att den faktiskt bryr sig om vilka avtryck den lämnar efter sig och inte förledas av kortsiktiga lösningar.

Hur och vad vi bygger med i framtiden är avgörande. Eftersom mer trä i byggnader inte bara är bra för miljön utan också för slutkalkylen, undrar jag helt enkelt – varför byggs det inte mer i detta smarta material?

/Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

Läs mer på Svenskt Träs webbplats här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration