Ny sektor-EPD för hyvlade trävaror stärker trämaterialet miljömässiga fördelar

Publicerad 2021-07-06

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en sektor-EPD, Environmental Product Declaration, för hyvlade trävaror baserat på data från 16 förädlingsenheter. Den nya sektor-EPDn tillsammans med motsvarande EPD för sågade trävaror förstärker ställningen för träprodukter inför kravet om klimatdeklarationer 2022.

- Värden i denna sektor-EPD och den motsvarande EPDn för sågade trävaror är representativa för hyvlade respektive sågade trävaror i Sverige. Det är mer fördelaktigt att använda en specifik EPD än om man skulle använda generiska data, säger Patrice Godonou som är senior konstruktör på Svenskt Trä. 

En EPD, Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration som det kallas på svenska innehåller data som beskriver de koldioxidutsläpp per mängd som ett byggnadsmaterial har (kg CO2e/kg). En EPD kan därmed visa den totala klimatpåverkan en färdig hyvlad respektive sågad trävara har, från vagga till grind. 

Den nya sektor-EPDn för hyvlade trävaror innehåller data från 16 förädlingsenheter. Dessa står för över 25 procent av Sveriges hyvlade trävaror och ger ett bra medelvärde för den svenska marknadens hyvlade trävaror. EPDn är baserad på senaste standarderna ISO 14025 och SS-EN 15804:2012+A2:2019. Den är även baserad på det vanligaste dimensionshyvlade virket 45x145, samt även dimensionshyvlat virke 45x95.  

- Från och med 1 januari 2022 krävs som bekant att alla nya byggnader ska kunna klimatdeklareras. Det innebär att man innan byggnadens uppförande ska kunna informera om vilken klimatpåverkan den har baserat på materialval i bärande stomme, klimatskärmen och innerväggar. Här blir EPDer en stor hjälp och i vissa fall avgörande för vilka val som kommer att göras, säger Patrice Godonou. 

En del företag har kunnat ta fram produktspecifika EPDer som kan visa på ett företags specifika miljöpåverkan. Till 2027 kommer Boverket kräva att alla företag tagit fram produktspecifika miljövarudeklarationer. En sammanfattning av EPDn finns i Boverkets databas under kategorin trävaror och sågad vara.  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration