Nya ögon på trä – arkitekturtävling med fokus på trä

Publicerad 2023-09-19

Branschorganisationen Svenskt Trä bjuder in till tävlingen "Nya ögon på trä" för arkitekturstudenter, om utformningen av en träffpunkt och mötesplats med scen på mässan Nordbygg 2024.

Tävlingsuppgiften för "Nya ögon på trä" är att skapa en inbjudande mötesyta med Nordbyggs huvudscen i centrum. Vinnarbidraget kommer uppföras under mässan den 23–26 april 2024.

Årets tävlingsperiod är redan öppnad och pågår till den 10 december 2023. I samband med tävlingsperioden kommer det att genomföras en föreläsning om materialet trä med Svenskt Träs experter, på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Branschorganisationens experter sitter även med i juryn för tävlingen och Svenskt Trä har varit med och utformat vissa av kriterierna för tävlingen.

Nya kriterier för tävlingen

Nytt för denna upplaga av tävlingen är att kriterierna cirkularitet och demonterbarhet tas i beaktande i bedömningen av tävlingsbidragen. Förslaget bör kunna återbrukas helt eller i delar, och trä ska integreras på ett innovativt sätt.

– För Svenskt Trä är det givetvis jätteviktigt att visa på möjligheterna med detta fantastiska material som är så viktigt för den gröna omställningen. Det känns helt rätt att demonterbarhet och cirkuläritet lyfts in i tävlingen, det skapar möjlighet att förlänga livslängden hos de inbyggda träprodukterna och kan därmed bidra till att fördröja utsläppen av koldioxid till atmosfären och till att den samlade kolsänkan i det byggda beståndet ökar. Vi ser fram emot att få ta del av kreativa bidrag som visar på träets möjligheter och goda egenskaper, säger Anna Ryberg Ågren, direktör på Svenskt Trä.

Ett återkommande koncept med olika material i fokus

”Nya ögon på” är ett populärt och återkommande koncept som Nordbygg och Sveriges Arkitekter genomför varje mässa i samarbete med en branschorganisation för det för året aktuella materialet. Denna gången Svenskt Trä.

– Syftet med tävlingen är att främja kunskapen hos Sveriges arkitekturstudenter om olika sorters material, dess mångsidiga möjligheter och utmaningar. Det vi tycker är extra bra med just Nordbyggs tävling är att studenterna får delta vid uppförandet och se sitt projekt växa fram i skala 1:1, i samarbete med duktiga hantverkare och materialexperter, berättar tävlingssekreteraren Tove Dumon Wallsten från Sveriges Arkitekter.

Jury

Tillsammans med jurymedlemmarna från Svenskt Trä och arkitektkontoret Atelier Heyman Hamilton kommer Lina Hann, projektledare för Nordbygg, att avgöra vilken av de tävlande som bäst gestaltar en rik miljö, antingen som den är eller genom behandling, och ska kunna användas i både inom- och utomhus.

– Vi ser fram emot en byggnation som inte bara blir ett vackert blickfång. Det ska även vara praktiskt och inbjudande till möten, säger Lina Hann.

Juryn består av:

  • Lina Hann, projektledare Stockholmsmässan/Nordbygg
  • Johan Fröbel, chef teknik och handel, Svenskt Trä
  • Tomas Alsmarker, chef innovation och forskning, Svenskt Trä
  • Malin Heyman, Atelier Heyman Hamilton 

Mer information

Nordbygg är en aktuell och angelägen mötesplats för aktörer i  bygg- och fastighetsbranschen och lockar besökare från Sverige, övriga Skandinavien och även Baltikum och Europa. Innehållet spänner från diskussioner om byggandets villkor och stadsplanering till produkter och tjänster för produktion, underhåll och förvaltning av fastigheter. Mässan sker 23-26 april 2024.

Under mässan kommer vinnarbidraget att kunna beskådas och besökas. Utöver det får det vinnande bidraget 50 000 kr.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration