Nytt verktyg för miljövarudeklarationer ger sågverken ett försprång

Publicerad 2022-02-24

Foto: Fredrik Hjerling

Verktyget för att ta fram miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, är det första i sitt slag inom träindustrin och skapar större möjligheter att möta den alltmer ökande efterfrågan på miljöinformation. Verktyget underlättar analysen av en enskild produkts klimatpåverkan, och kan i ledet användas för att beräkna avtrycket för en hel byggnad. I en bransch som ställer om mot klimatneutralitet får sågverken ett försprång.

– Efterfrågan på miljöinformation ökar snabbt, framför allt inom byggbranschen. I Sverige är det dessutom sedan årsskiftet lag på klimatdeklarationer för nya byggnader vilket har ökat efterfrågan på miljöinformation för byggmaterial ytterligare. Verktyget kommer spara mycket tid och underlätta för branschens aktörer, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, och tillägger:

 

– Att ha gemensamma verktyg som bygger på tillförlitliga och relevanta data är en förutsättning för att kunna göra jämförelser och jobba med förbättringar. Längre fram i kedjan kan det användas för att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

 

Verktyget, även kallat EPD-generatorn har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä, och ger möjlighet att skapa miljövarudeklarationer anpassade för olika kunder. Med bättre insyn kan nu sågverken ta fram egna kundanpassade miljövarudeklarationer, utan stora kostnader av specialister.

 

– Företagen ges direkt insyn i framtagningen av EPD:er. Genom detta skapas även en grund för att kunna analysera en enskild produkts miljöpåverkan - och arbetet med miljöförbättringar blir lättare, säger Patrice Godonou, standardiseringsansvarig på Svenskt Trä.

 

EPD-generatorn är nu godkänt av EPD-Norge, en opartisk programoperatör och kan därmed börja att användas utav medlemsföretagen.

 

Fakta om miljövarudeklarationer (EPD:er)

Miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) är en tredjepartsgranskad deklaration som bygger på internationella standarder och är därmed användbar inom alla marknader. Det finns i dagsläget över 12 000 miljövarudeklarationer globalt sett för olika slags byggprodukter. Många av dessa är numera även digitalt tillgängliga.

 

 

För mer information, kontakta:
Patrice Godonou, patrice.godonou@svenskttra.se, tel. 08-762 79 88
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration