Ökat intresse för bygglov och anmälan under sommaren

Publicerad 2021-05-25

Foto: Per Bergkvist

Att förlänga utesäsongen och att rusta upp utomhus hör sommaren till. I år har även hemmet fått lite extra fokus när andra sommarnöjen har fått stå åt sidan. På listan över sommarens mest populära byggprojekt från branschorganisationen Svenskt Trä har byggbeskrivningen Bygglov och anmälan klättrat upp på en tredje plats från föregående års nionde plats.

- Det ökade intresset för trä som ett miljösmart och lättarbetat material, samt att hemmalivet för många i år har prioriterats, gör att vi bygger och förbättrar hemmavid som aldrig förr. De flesta av oss spenderar helt enkelt mer tid i hemmet. Vi ser även att efterfrågan på virke fortsatt är mycket hög säger, Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä. 

Likt tidigare år toppar byggbeskrivningen Altan listan över de fem mest distribuerade, besökta och sålda byggbeskrivningar från Svenskt Trä, tätt följt att Staket och plank. Nytt för året är att intresset för vad som gäller vid bygglov och anmälan har ökat stort 

Topp 5 på listan

  1. Altan
  2. Staket och plank
  3. Bygglov och anmälan
  4. Tak över uterum
  5. Carport 

- Byggbeskrivningarna är ett överskådligt instruktionsmaterial och är enkla att följa. På byggbeskrivningar.se finns alla beskrivningar digitalt och även ett dimensioneringsprogram. De lite större projekten kräver ofta bygglov och för ytterligare hjälp finns Trärådhuset, traradhuset.se, för att du som konsument enkelt ska hitta rätt konstruktionsdetaljer och bygga rätt med trä, samt med rätt kvalitet och rätt hållfasthetssorterat material. Två sidor som är användbara både för dig i behov av ett bygglov och för dig som ska bygga ut altanen, säger Johan Fröbel. 

Tips från Svenskt Trä gällande bygglov och anmälan
Ofta krävs bygglov vid ett nytt bygge, ombyggnation eller tillbyggnad. Var noggrann och gör förarbetet. Om det du bygger inte kräver ett bygglov behöver du göra en så kallad anmälan eller kontakta din kommun. På Trärådhuset, via en enkel 3D-miljö, kan du hitta information huruvida ditt byggprojekt kräver bygglov, anmälan, eller annan hänsyn som ska tas. Här finns ett antal digitala verktyg som hjälper både hemmasnickare och yrkesverksamma snickare med rätt mängder trä- och infästningsmaterial, att beräkna vinklar, volymer och areor och mycket mer. 

Om byggbeskrivningar.se
Byggbeskrivningar.se visar på ett enkelt sätt hur man lyckas med sitt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På byggbeskrivningar.se finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ. Svenskt Träs byggbeskrivningar finns i tryckt format i bygghandeln och att ladda ned på byggbeskrivningar.se.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration