Oväntad styrka för svenska sågverk i en vikande trävarukonjunktur

Publicerad 2022-12-15

Foto: Kerstin Jonsson

Marknaden för trävaror präglas fortsatt av en hög produktionstakt. En av förklaringarna är ett exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit Sveriges näst största exportmarknad, visar branschorganisationen Skogsindustriernas marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Den svenska produktionen av trävaror är fortsatt stark och leveranserna under hösten var till och med något högre än samma tid under rekordåret 2021.

– Minskad efterfrågan i Sverige och Europa har lett till ökad möjlighet att erbjuda mer trävaror till den amerikanska marknaden. Exporten till USA har vuxit från att vara marginell under de senaste fem till tio åren till att nu bli Sveriges näst största exportmarknad. På kort sikt väntas trävarukonjunkturen fortsätta att försvagas men Sveriges roll som global skogsnation kommer att öka, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Till USA finns möjlighet att exportera virke med så kallade blånadsskador. Skadorna som uppkommer på grund av en svamp och som ger virket en blåaktig ton, har blivit vanligare i spåren av barkborreangrepp i de svenska skogarna. Rätt använt har dock blånat virke bra förutsättningar som konstruktionsvirke.

– Svenska trävaror har ofta högre kvalitet än amerikanska, vilket ökar efterfrågan ännu mer. Amerikanerna är dessutom vana att använda virke med blånad och har länge förstått hur det kan användas. Det är uppenbart att vi i Europa också måste bli bättre på att använda blånat virke, och sluta klassa ned i övrigt prima virke. Efterhand som svenska barkborreangrepp fortgår så blir detta en fråga vi inte kan blunda för på den svenska och europeiska marknaden, säger Christian Nielsen.

Utöver USA-marknaden ser han ljusglimtar med exportmöjligheter till marknaderna i Kina och Egypten där efterfrågan av trävaror ökar.

– Vi har väntat på marknaderna i Kina och Egypten sedan inledningen av pandemin. Men nu ser vi äntligen tecken på att efterfrågan och exporten dit börjar ta fart, säger Christian Nielsen.

Svenskt Träs nytillträdde direktör Anna Ryberg Ågren ser styrkorna i branschen.

– Trots en vikande trävarukonjunktur lyckades svenska sågverk hålla uppe sina leveranser under hösten genom att snabbt skifta fokus till de marknader där det finns en efterfrågan. Som ny på Svenskt Trä känner jag en stolthet över att få vara en del av den här branschen, som spelar en så viktig roll för det hållbara samhällsbyggandet, säger Anna Ryberg Ågren.

 

Rapporten ”Så går det för skogsindustrin” finns här.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration