Regelverk för sortering av sågat virke - nu på engelska

Publicerad 2021-03-31

Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä

Nu lanserar branschorganisationerna Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge, ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke - Commercial Grading of Timber. Handboken är den engelska versionen av Handelssortering av trävaror.

- Det har varit viktigt att ta fram en engelsk version som kan läsas och förstås av fler. En förutsättning för säker kommunikation, förhandling och avtalsskrivning är att sorteringsreglerna uppfattas på samma sätt mellan säljare och köpare, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Det nya regelverket är framtaget av Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge. Det är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar.

- När vi nu ser ny sorteringsteknik, fler kundspecifika produkter och ökad närhet till slutkunden behövs och krävs ett tydligt regelverk för sortering av sågat virke, säger Tomas Ivarsson som är sekreterare för Svenskt Trätekniskt Forum.

Commercial Grading of Timber är den engelska versionen av publikationen Handelssortering av trävaror som lanserades i mars 2020. Den engelska versionen omfattar 84 sidor i A5-format med över 100 illustrationer, ritningar, tabeller och fotografier. Handboken går att beställa via Svenskt Träs webbshop eller via Svenskt Trätekniskt Forums webbshop.

Bakgrund
Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum samt två oberoende sorteringsexperter startade 2018 arbetet för att ta fram regelverket Handelssortering av trävaror. En rad provsorteringar ligger till grund för de nya reglerna och de nya reglerna skiljer sig från de tidigare bland annat i antalet tillåtna bitar med sprickor, kviststorlek i utskott, vankant i utskott och vissa kompensationsregler.

Det nya regelverket finns nu både på svenska Handelssortering av trävaror och på engelska Commercial Grading of Timber.

Bilder

  • Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä

    Ladda ned bild

  • Uppslag Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä

    Ladda ned bild

  • Framsida Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration