Risk för brist på skogsråvara kräver mer effektiv användning av barkborreangripet virke

Publicerad 2023-06-27

Det är lämpligt att använda blånat virke i icke synliga konstruktioner som är skyddade för väta, som till exempel regelväggar.

Sommaren ser ut att bli torr och varm, vilket kan få konsekvenser för tillgången på sågade trävaror. En brist på skogsråvara kan uppstå redan under hösten, skriver Skogsindustrierna i sin nya rapport ”Så går det för skogsindustrin”, och poängterar vikten av att byggsektorn måste våga använda trä från barkborreangripna skogar.

Efterfrågan på svenska trävaror har varit oväntat stark under året, trots en försvagad global marknad, och i mars låg leveranserna fortfarande på rekordnivåer. I spåren av lågkonjunktur och minskat byggande är förväntningarna visserligen att efterfrågan kommer fortsätta sjunka – samtidigt som en varm sommar hotar råvaruförsörjningen.

– Vi befinner oss i ett märkligt läge. Även om vi ser en minskad efterfrågan märker vi samtidigt att tillgången på skogsråvara hotas. Det kan faktiskt bli ont om sågade trävaror i Europa redan framåt hösten, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Det är framför allt vädret som är orsaken till den ovanliga situationen. Förutom låga timmerlager efter vårens oväntat höga efterfrågan, har den torra inledningen av sommaren inneburit att flera skogsbolag infört avverkningsstopp, för att minska risken för att starta en skogsbrand genom gnistbildning från maskinerna. Avverkningsstoppen innebär en minskad råvaruförsörjning till sågverken.

Samtidigt gynnar även värmen granbarkborren. För att hindra dess spridning är det viktigt att avverka angripna bestånd så snabbt som möjligt. Det betyder att när avverkningarna väl kan återupptas så kommer barkborredrabbade områden behöva prioriteras. En konsekvens av granbarkborrens framfart är att virket får angrepp av blånad och vi kommer sannolikt se ett ökat utbud av det virket. Än så länge är dock användningen av blånat virke begränsat i den inhemska byggsektorn.

– På den svenska- och europeiska marknaden har det varit svårt att få acceptans för att detta virke fungerar fullgott som konstruktionsvirke trots sin missfärgning, i både Kina och USA är man däremot vana vid det, säger Christian Nielsen.

Branschorganisationen Svenskt Träs direktör Anna Ryberg Ågren bekräftar att blånat virke står sig väl som konstruktionsvirke och menar att användningen av virket även har betydelse för den gröna omställningen i samhället.

– Det är viktigt att öka kunskapen om blånat virke så att det kan användas mer i den europeiska byggsektorn. En ökad användning av virket innebär att vi tar vara på råvaran från skogen mer effektivt, vilket är bra för att kunna nå klimatmålen, säger Anna Ryberg Ågren och tillägger.

– Det man vet är att blånaden gör att virkets förmåga att suga upp vatten ökar. Blånaden har dock ingen- eller försumbar inverkan på virkets hållfasthet. Blånat virke tar inte heller upp mer vattenånga från omgivande luft än vanligt virke. Det är därför lämpligt att använda blånat virke i icke synliga konstruktioner som är skyddade för väta, som till exempel regelväggar, balkar, massivträkonstruktioner eller takstolar. På grund av den förhöjda förmågan att suga upp vatten ska virket däremot inte användas i delar av konstruktioner som utsätts för vatten.

 

Vad är blånat virke?

Träet får en blåaktig ton som kommer från en relativt harmlös svamp (Ophiostomatales) när den växer inne i veden. Blånad uppkommer ofta i samband med barkborreangrepp och sprids av barkborrarna i beståndet. Tillväxten av svampen kan ske vid låga temperaturer men är snabbast i temperaturer omkring 25 grader. Ofta kan angripna bestånd avverkas i tid för att ta hand om virket och för att minska risken för vidare spridning. Även om ett angripet bestånd avverkas medan träden är friska, föreligger dock risk för blånad i virket.

Blånad har inga kända effekter på människors hälsa.

 

Mer information

Läs mer om blånat virke på Svenskt Träs hemsida

Läs hela rapporten Så går det för skogsindustrin.

Bilder

 • Det är lämpligt att använda blånat virke i icke synliga konstruktioner som är skyddade för väta, som till exempel regelväggar.

  Ladda ned bild

 • Virke med ytlig blånad.

  Ladda ned bild

 • Virke med djupgående blånad.

  Ladda ned bild

 • Bild på byggarbetsplats. Foto: Mostphotos, Bilanol.

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration