Så går det för träindustrin

Publicerad 2020-05-04

Bilden får användas i samband med denna artikel. Ange vid foto: Svenskt Trä.

Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i inledningen av 2020. Viktiga exportmarknader har avlöst varandra samtidigt som svensk bygghandel ökat sin försäljning jämfört med samma period förra året. Branschorganisationen Svenskt Trä lyfter träindustrins perspektiv i Skogsindustriernas marknadsrapport.

Att svenska sågverk hittills klarat sig bättre än i andra stora skogsnationer beror på flera saker. Till viss del på att de stora marknaderna för svenska trävaror inte var bland de först drabbade av coronaviruset. Det visar Skogsindustriernas marknadsrapport som presenteras idag.

- Viktiga exportmarknader har även kunnat byta av varandra samtidigt som vi ser att försäljningen av trävaror i svensk bygghandel ökat med nästan 12 procent mot samma period förra året, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror hos Skogsindustrierna.

Svenska sågverk gick in i 2020 med ett bra produktionsläge. Det var först när Storbritannien, Sveriges största exportmarknad i slutet av mars införde restriktioner som de svenska sågverken påverkades. Flera industrier i Storbritannien stängde ned vilket gjorde att efterfrågan på trävaror minskade. Som resultat annonserade svenska sågverk att de avsåg minska sin produktion.

- Det begränsade flödet till Storbritannien kompenseras delvis av den höga efterfrågan av byggmaterial i bygghandeln samt att andra viktiga exportmarknader så som Kina och Japan, nu börjar lätta på sina restriktioner, säger Christian Nielsen.

Att sågverken i Sverige fortsättningsvis är igång är avgörande även för andra branscher. Utan sågverksflis kan inte heller pappers- och massabruken fortsätta sin produktion då flisen är ett viktigt råmaterial.

- Vi vet inte hur omfattande eller långvariga konsekvenserna av coronaviruset blir. Kanske är det nu viktigare än någonsin att vi förstår värdet av den råvarubas vi har i Sverige och hur stor betydelse hela skogsindustrins värdekedja har för samhället. Jag hoppas att de långsiktiga konsekvenserna av denna period kan bli att vi uppskattar träråvaran mer och att det kan stimulera till ett ökat byggande i trä framöver, säger Mathias Fridholm som är direktör för Svenskt Trä.

Läs Skogsindustriernas marknadsrapport här

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Bilder

  • Bilden får användas i samband med denna artikel. Ange vid foto: Svenskt Trä.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration