Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä visar vägen mot det klimatneutrala samhällsbyggandet

Publicerad 2023-10-16

Fyrtornet är Malmös första och Sveriges högsta kontorshus i trä och som lyfter fram hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Den 9 november arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä den årliga seminariedagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. Under temat ”Fyra steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande” gör Svenskt Trä och inbjudna föredragshållare nedslag i olika aspekter av träbyggande, med fokus på resurseffektivitet, innovation och cirkulära affärsmodeller.

Dagen är indelad i fyra delar, som alla är viktiga pusselbitar i omställningen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande: 1. Välj trä 2. Forskning, utveckling & innovation 3. Konsten att nyttja det redan byggda och 4. Förnyelsebart & klimatneutralt.

– Vi kommer att bjuda besökarna på en samlad bild av den kunskap och de unika projekt som visar vägen mot ett mer klimatsmart samhällsbyggande. Här är trä, limträ och KL-trä med och skapar nya möjligheter och ingår som en självklar del i arbetet med att planera, utforma och bygga morgondagens samhällen, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä och ansvarig för dagen. 

Seminarierna går av stapeln på Slagthuset i Malmö. En lämplig plats då Malmö stad har spikat en färdplan mot klimatneutralitet där det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med netto noll CO2-utsläpp. 

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, inleder dagen med att berätta om färdplanen.

– Trä är en given ingrediens i våra framtida attraktiva och klimatneutrala städer. Klimatomställningen brådskar och städerna är arenan där den drivs. Att ställa om bygg- och anläggningssektorn är en viktig pusselbit i arbetet. Vi delade nyligen ut stadsbyggnadspriset i Malmö. Samtliga nominerade projekt använde trä i stomme, bärande konstruktion eller fasad, säger Marcus Horning. 

Fyrtornet är Malmös första och Sveriges högsta kontorshus i trä och som lyfter fram hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Måns Herner, projektchef på Granitor, berättar om de erfarenheter som man tagit med sig in i byggprocessen och hur stommen i trä bidrar till att vässa projektets klimatbudget.

– I vårt hållbarhetsarbete måste vi hela tiden testa och utvärdera nya metoder att bygga. Det är inte bara de egna lärdomarna som är viktiga. Genom att dela med oss så skapar vi de riktigt stora värdena, säger Måns Herner.

Ett annat fokus under seminariedagen är det växande antalet nya lager- och logistikanläggningar, som visar att det går att bygga både hållbart och storskaligt i trä, inte bara på höjden utan även på längden och bredden. Ett exempel är den stora logistikanläggning i KL-trä och limträ som just nu uppförs i Bålsta väster om Stockholm. Eva Sterner, utvecklingschef Logicenters på NREP, är en av talarna som delar med sig av insikter från projektet som siktar på att bli CO2-neutralt.

I samband med seminariedagen arrangeras även en minimässa där närmare 20 utställare finns på plats med specialistkunskap och produkter som alla har en given plats i det storskaliga träbyggandet.

Seminarium för ingenjörsmässigtbyggande i trä 2023 sker den 9 november på Slagthuset i Malmö. Mer information om dagen och anmälan finns här.


Om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä har i nio år arrangerats av branschorganisationen Svenskt Trä. Varje år har seminariedagen lockat flera hundra besökare som antingen bygger, projekterar, designar, konstruerar, utbildar eller på annat sätt är intresserade av träbyggande. Målgruppen är främst arkitekter, konstruktörer, projektörer, fastighetsutvecklare, entreprenörer, entreprenadingenjörer, platschefer, arbetsledare, studenter eller lärare.

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare för Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä:

Gabriel Eriksson

gabriel.eriksson@svenskttra.se

+46 72 205 06 85

Projektledare event:

Terese Hammare

therese.hammare@skogsindustrierna.se

Pressfrågor:

Veronica Hörner Kloo

veronica.horner.kloo@svenskttra.se

+46 72 199 83 38

Bilder

 • Fyrtornet är Malmös första och Sveriges högsta kontorshus i trä och som lyfter fram hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

  Ladda ned bild

 • Johan Fröbel är för chef teknik och handel på Svenskt Trä och även ansvarig för dagen.

  Ladda ned bild

 • Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, inleder dagen med att berätta om färdplanen.

  Ladda ned bild

 • Måns Herner, projektchef på Granitor, berättar om de erfarenheter som man tagit med sig in i byggprocessen och hur stommen i trä bidrar till att vässa projektets klimatbudget.

  Ladda ned bild

 • Eva Sterner, utvecklingschef Logicenters på NREP, är en av talarna som delar med sig av insikter från projektet som siktar på att bli CO2-neutralt.

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration