Svensk träindustri viktig för Europa

Publicerad 2022-05-25

Foto: Fredrik Hjerling

Efterfrågan på svenska trävaror är fortsatt stor. I mars var leveranserna de högsta någonsin för en enskild månad, och de fortsätter att ligga på en hög nivå. Dessutom har produktionen ökat med sju procent under första kvartalet 2022 och årstakten är nu till och med högre än förra årets produktionsrekord.

– Vi ser att många europeiska trävarukonsumenter vänder sig till svenska leverantörer när de söker alternativ för att ersätta de volymer som tidigare har köpts från Ryssland och Belarus, när nu sanktioner hindrar den ryska exporten, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna och tillägger:

– Svenska sågverk och den svenska trävaruindustrin spelar en viktig roll efterhand som ryska trävaror försvinner från marknaden.

Storbritannien har exempelvis mer än fördubblat sin import från Sverige i mars, för att fylla på sina lager.

– I det kortsiktiga perspektivet har efterfrågan på den europeiska trävarumarknaden ökat, precis som vi förutspådde. Hur faktorer som stigande priser på energi och brist på transporter kan komma att påverka exportflöden på längre sikt, återstår dock att se. Tydligt är att den inhemska svenska marknaden fortfarande är stabil med leveranser som täcker upp den inhemska efterfrågan, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

 

 

 

I veckan släpptes Skogsindustriernas rapport för maj, läs mer i “Så går det för skogsindustrin”. 

 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration