Svenskt Trä i nytt samarbete med Svensk Form, Matti Klenell och Dunkers kulturhus

Publicerad 2023-05-23

Bild: Ett av årets vinnande bidrag i Ung Svensk Form: "Sandhagen 2" av Frida McDavitt Wallin.

Nu uppdateras Ung Svensk Forms utställningskoncept där branschorganisationen Svenskt Trä är samarbetspartner. Ny utställningsproducent är Dunkers kulturhus som tillsammans med formgivaren Matti Klenell skapar en helt ny utställningsform inför Ung Svensk Form 2024.

– För att uppnå långsiktigt hållbar utveckling behöver vi samarbeta. Genom vårt partnerskap med Ung Svensk Form vill vi bidra till ökad kunskap, tidigt i designprocessen, om materialet trä och dess mångsidighet. Med den kompetens som finns hos teamet på Dunkers kulturhus och Matti Klenell vill vi tillsammans skapa ett utställningskoncept som värnar om dagens behov utan att äventyra framtiden, säger Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Utställningsformen är det som lyfter och ger luft åt bidragen på varje visningsplats – vad passar då bättre än ett material som själv andas? Som samarbetspartner till Ung Svensk Form vill Svenskt Trä ge materialvalet trä sitt existensberättigande utifrån en gedigen expertkunskap. Med trä som utgångspunkt kommer Matti Klenell att ta fram ett resultat som tar hänsyn till både materialets ursprung, livscykel och utbytbarhet.

– Fantastiska Ung Svensk Form är för mig i första hand en social händelse. Ett sätt att som deltagare möta en publik men också kollegor att nätverka och samarbeta med i framtiden. Även för mig i rollen som utställningsformgivare var den sociala aspekten avgörande för att ge mig på den roliga utmaningen att formge årets upplaga. Projektgruppen på Svensk Form och Dunkers kulturhus som leder arbetet med samarbetspartnern Svenskt Trä bär på kunskap, energi, driv och framtidstro som man vill få ta del och vara en del av, säger formgivaren och tidigare Ung Svensk Form-vinnaren Matti Klenell.

Dunkers kulturhus kommer som ny utställningsproducent att anta den komplexa utmaningen att producera formen till denna ständigt evolverande utställning, tillsammans med de andra i projektgruppen.

– Ung Svensk Form har ständigt visat sig vara ett aktuellt och spännande utställningskoncept. Att vi nu tillsammans med en dynamisk trio får möjlighet att verkligen utveckla och utmana formen genom klimatsmarta och innovativa lösningar är minst sagt ett hedersuppdrag, säger Axel Swanstein, utställningsproducent Dunkers kulturhus.

Bakom varje utställning finns en kreativ strategi. Med en lyckad utställningsform leder varje ny vändning besökaren ansikte mot ansikte med ett nytt motiv; en ny berättelse.

– Bidragen i Ung Svensk Form berör mig alltid lika starkt – med sin ärliga strävan förmedlar de en unik känsla av klarsynthet och samtidig optimism. Tack vare vårt nya samarbete kan vi formge hela utställningen i samma passionerade anda, säger Karin Wiberg, projektledare Ung Svensk Form.

Om Matti Klenell:
Matti Klenell har blivit trefaldigt belönad som vinnare i Ung Svensk Form (-98, -99 och 2000) och var dessutom med i det kollektiv som formgav den allra första utställningen för 25 år sedan. Sedan sin masterexamen från Konstfacks inredningsarkitektur och möbeldesign har han idag en mångårigerfarenhet som formgivare inom såväl glas som inredningsarkitektur. Med kunder som Kosta Boda, Gärsnäs och Svenskt Tenn kombinerade med såväl solo- som grupputställningar rör han sig med lätthet inom både kommersiella processer och småskaliga konstnärliga produktioner.

Om Dunkers kulturhus:
Dunkers kulturhus är en konst- och kulturdestination i Helsingborg. På Dunkers kulturhus produceras stora utställningar inom samtidskonst, kulturhistoria, fotografi och design. Scenkonst och pedagogisk verksamhet för barn och unga inom dans, konst, media, musik är ett stort inslag på Dunkers kulturhus. Svensk Form och Dunkers kulturhus har en gemensam grund i strävan mot en hållbar samhällsutveckling och betydelsen av god design och innovationskraft.

Om Svensk Form:
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan1905.

Projektet Ung Svensk Form startade 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö. Utställningen syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper.

Om Svenskt Trä:
Svenskt Trä är en branschorganisation som sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör organisationen genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling. Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Sedan förra året är Svenskt Trä samarbetspartner i projektet Ung Svensk Form och anordnar årligen en kunskapsresa genom de svenska skogarna för ett urval stipendiater.Utställningen Ung Svensk Form 2024 är en samproduktion mellan Svensk Form och Dunkers kulturhus. Projektet genomförs i samarbete med Svenskt Trä, IKEA of Sweden, Stockholm Furniture Fair, Malmö stad och en lång rad utställningsarrangörer och stipendiegivare.

 

 

Läs mer om Svenskt Träs engagemang i Ung Svensk Form här.

Ansök till Ung Svensk Form 2024 – ansökan är öppen mellan17 maj och 17 september.För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wiberg, projektledare, Ung Svensk Form: karin.wiberg@svenskform.se +46 (0)70 365 63 25
Elin Seittu, kommunikationsansvarig, Svensk Form: elin.seittu@svenskform.se +46 (0)72 323 31 48
Axel Swanstein, utställningsproducent Dunkers kulturhus: axel.swanstein@helsingborg.se +46 (0)72 178 30 67
Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä: bjorn.nordin@svenskttra.se +46 (0)72 452 79 53

Bilder

  • Bild: Ett av årets vinnande bidrag i Ung Svensk Form: "Sandhagen 2" av Frida McDavitt Wallin.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration