Svenskt Trä lanserar digital produktkatalog

Publicerad 2021-06-29

Under våren har branschorganisationen Svenskt Trä driftsatt webbplatsen traprodukter.se. Det är plattformen för svensk sågnärings digitala produktkatalog som gör det lätt att navigera på marknaden av träprodukter och ta del av deras unika egenskaper. Målet är att möta marknadens behov av att få kvalitetssäkrad produktinformation bekvämt samlad på ett och samma ställe.

Svenskt Träs Produktkatalog är ett resultat av flera års utvecklingsarbete kring standardisering och digitalisering. Arbetet handlar om att flytta fram byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet. 

Produktkatalogen är ett viktigt steg i arbetet med att göra träprodukternas unika egenskaper lättillgängliga. Den riktar sig till alla som behöver hitta information – från hemmafixaren som ska snickra en altan till den professionella beställaren som står inför att bygga ett helt bostadsområde i trä. All information är baserad på internationella standarder vilket möjliggör kommunikation med olika system och integrerade lösningar.  

- De träprodukter som våra medlemsföretag säljer är väldigt neutrala när de ligger i ställen i bygghandeln. Trots att de heter samma sak och har samma användningsområde skiljer de sig mycket från varandra. Med hjälp av Svenskt Träs Produktkatalog får våra medlemsföretag nu möjlighet att profilera sina produkter och lyfta fram deras unika egenskaper. Ett exempel är information kring klimatprestanda som kommer att bli en viktig del av upphandlingen framöver, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä. 

I dagsläget innehåller Svenskt Träs Produktkatalog ingående information på artikelnivå om det sortiment som 14 av landets sågverk och hyvlerier erbjuder. Informationen är lättöverskådlig och utöver den beskrivande texten är varje artikel försedd med en illustration och även ett foto. Illustrationer med och utan mått liksom CAD-filer och renderade bilder går att ladda ner för samtliga produkter. Mycket är kopplat till de instruktioner och byggbeskrivningar som är framtagna av Svenskt Trä. I förlängningen ska den som står inför ett byggprojekt, kunna få ut underlag för att enkelt kunna beställa material. 

Svenskt Träs Produktkatalog är dynamisk och kommer successivt att utvecklas i takt med marknadens krav. Den kommer bland annat utökas med information som beskriver produkterna ut ett hållbarhetsperspektiv och som ska fungera tillsammans med de processer som krävs för att ta fram en klimatdeklaration. Annan information som ska ingå berör produkternas logistiska förutsättningar, lagersaldon och förpackningsinnehåll. 

- Utöver att tillgängliggöra träprodukternas unika egenskaper digitalt, kommer Svenskt Träs Produktkatalog att fungera som en knutpunkt för en stor mängd kvalitetssäkrad produktinformation. Det här är ett område där Sverige och träbranschen ligger i framkant. Tillsammans driver vi ett unikt arbete som vi hoppas ska inspirera fler i branschen att komma i gång och samarbeta kring sina digitala processer, säger Christer Green, projektledare för digitalisering på Svenskt Trä. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration