Sverige kom till Court Hey Park under sommaren

Publicerad 2023-08-17

Bild från invigningsceremonin av paviljongen till minne av Michael Causer, fotograf: Tony Traynor, Swedish Wood.

Under sommaren invigdes en ny paviljong i Court Hey Park i Liverpool och besökarna fick uppleva svensk, hållbar arkitektur på hög nivå.

I början av augusti öppnade en ny trädgårdspaviljong i Liverpool, Storbritannien. Den är tillägnad Michael Causer stiftelse för att hedra Michaels minne, som dog till följd av ett hatbrott relaterat till sexuell läggning.

Initiativet till den sexkantiga paviljongen i trä togs ursprungligen av Sveriges Arkitekter och branschorganisationen Svenskt Trä. Paviljongen skapades för 50-årsfirandet av Svenska Institutet i Paris och utformades för att kunna återmonteras igen. Beslutet att använda Court Hey Park som den nya platsen för träbyggnaden är en följd av Svenskt Träs samarbete med School of Architecture på Liverpool University. Paviljongen är tillverkad av furu och skapar en vacker plats för att mötas och reflektera i parken.

Fredric Benesch och Katrina Lundeberg är grundare av arkitektkontoret In Praise of Shadows arkitekter, som står bakom gestaltningen av paviljongen.

– Denna form, hexagonal i alla höjder, skapar en välkomnande och elegant trädgårdspaviljong, säger Fredric Benesch och Katrina Lundeberg och tillägger:

– Träet, med sin silverbeläggning, tillåter ett komplext ljusspel och ger strukturen elegans, medan taket med sin mörkare behandling ger det en känsla av intimitet och närvaro.

Invigningen av paviljongen skedde den 2 augusti och fick stor uppmärksamhet i Storbritannien. Inslag gjordes bland annat på BBC News.

– Svensk arkitektur och design i trä ligger i framkant i världen och den kunskapen vill vi dela med oss till våra vänner i England. Paviljongen ska ses som en enhet med ett fint samspel mellan träkonstruktionen och möblerna som tillsammans bildar en helhet. För att bli mer cirkulära behöver vi skapa nya samarbeten i hela värdekedjan och över våra landsgränser. Genom paviljongen vill vi visa hur vackra och klimatsmarta träkonstruktioner kan bidra i det cirkulära samhället. Att den nu dessutom får symbolisera alla människors lika värde känns extra betydelsefullt, säger Björn Nordin chef för arkitektur och design på Svenskt Trä.

Court Hey Park i Liverpool blir nu paviljongens permanenta plats och en symbol för både lika rättigheter och hållbarhet.

 

Om paviljongen

Initiativtagare till paviljongen är branschorganisationerna Svenskt Trä och Sveriges Arkitekter. Arkitektkontoret In Praise of Shadows står bakom gestaltningen av "Le Pavillon hexagonal" och konstruktionen är framarbetad av byrån i samarbete med konsultföretaget Ramboll och Svenskt Trä.  Paviljongens interiöra miljö har växt fram i nära dialog mellan formgivaren Marie-Louise Hellgren, Hearthearth Lab, och arkitektkontoret.

Bilder

 • Bild från invigningsceremonin av paviljongen till minne av Michael Causer, fotograf: Tony Traynor, Swedish Wood.

  Ladda ned bild

 • Körerna Knotty Ash School Signing Choir och The Liverpool Signing Choir, uppträder på invigningsceremonin av paviljongen till minne av Michael Causer, fotograf: Tony Traynor, Swedish Wood.

  Ladda ned bild

 • Bild på paviljongen från invigningsceremonin till minne av Michael Causer, fotograf: Tony Traynor, Swedish Wood.

  Ladda ned bild

 • Paviljongen på plats i Liverpool, fotograf: Tony Traynor, Swedish Wood.

  Ladda ned bild

 • Illustration av paviljongen från sin tidigare plats vid Svenska Institutet i Paris, foto: In Praise of Shadows.

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration