Sveriges sågverk slår produktionsrekord

Publicerad 2022-01-31

Foto: Fredrik Hjerling

2021 sattes produktionsrekord för Sveriges sågverk. Även de högt ställda förväntningarna på ett resultat på 18,8 miljoner kubikmeter överträffades och landade till slut på drygt 19 miljoner kubikmeter. Nu går marknaden mot en mer stabil situation – men med fortsatt stor efterfrågan på trä och träprodukter.

– Produktionen översteg till och med våra högt ställda förhoppningar, vilket är glädjande. Det visar att de svenska sågverken har jobbat hårt för att kunna tillgodose den höga efterfrågan på trävaror som vi har sett både i Sverige och globalt. Det största trycket på trävarumarknaden har nu avtagit och vi ser en mer balanserad situation, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Året 2021 var ett svängigt år för trävarubranschen.

– Det går till historien med många svängningar och slagna rekord. Jag är övertygad om att det kommer bli lika intressant att följa vad som händer under 2022, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

På kort sikt väntas våren betyda hög efterfrågan på träprodukter. Men även på längre sikt ser marknaden god ut, inte minst i samband med införandet av klimatdeklarationer för nya byggnader.

– Även när vi blickar lite längre framåt tror vi på ökad efterfrågan, då exempelvis träbyggandet kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Från den 1 januari i år är det lag på klimatdeklarationer av nya byggnader, vilken lär betyda att intresset för att bygga i trä kommer att öka ännu mer. Att använda mer trä är ett viktigt steg i klimatomställningen, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration