Unga designers ser en framtid med fokus på cirkulära produkter och fler samarbeten över gränserna

Publicerad 2023-05-31

Bild: Ung Svensk Forms utställning, och stipendiaten Ellen Hallström på kunskapsresan. Fotograf: Viktor Ärlemalm

Sista veckan i maj åkte stipendiater från utmärkelsen Ung Svensk Form på en kunskapsresa arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svensk Form. Resan avslutades på Sara kulturhus i Skellefteå med vernissage för utställningen Ung Svensk Form och ett panelsamtal på temat ”Trä – möjligheternas material”. Mötena skapade flera viktiga insikter för stipendiaterna om hur de vill arbeta i sina arbetsprocesser framöver. Formgivarna spår en framtid där samspelet mellan olika aktörer i närliggande branscher blir en nödvändig del av designprocessen.

Björn Nordin, arkitektur och designchef på Svenskt Trä, modererade samtalet på scenen på Sara kulturhus och ställde frågor till stipendiaterna om vad de hade lärt sig under kunskapsresan, framtidsspaningar, utmaningar och tankar om cirkulärt skapande.

– Svenskt Trä är främst en medlemsorganisation för sågverken men det är också viktigt att vi jobbar med frågor som rör hela värdekedjan för träprodukter. Det ville vi spegla i upplägget av kunskapsresan. De här stipendiaterna har redan en otrolig kunskapsbredd och det skapades en spännande dynamik i deras möten med träindustrin, sågverken och skogsägare under resan, säger Björn Nordin.

En av stipendiaterna, arkitekten Elise Aldén, konstaterar att mötena har skapat viktiga insikter för gruppen om hur de vill arbeta i sina designprocesser framöver.

– Vi pratade mycket tvärdisciplinärt, över yrkesgrupperna, både inom gruppen men också i mötet med producenterna. Det finns många viktiga insikter att hämta i den dialogen, säger Elise Aldén.

Björn Nordin konstaterar att en majoritet av virket till den svenska möbelindustrin fortfarande importeras. Något han tror beror på att Sverige saknar vissa delar av värdekedjan i produktionen, vilket är en utmaning för hela industrin. Även stipendiaterna delade sina insikter om värdekedjan.

– Jag tänker att värdekedjan är cirkulär men att just kedja är ett svårt ord, då det blir steg ett, steg två, steg tre och så vidare. Som formgivare är jag inte bara ett steg i kedjan utan måste finnas med hela vägen. Det tror jag kommer vara viktigt för min yrkesroll i framtiden, sa Ellen Hallström, stipendiat och möbelformgivare.

Stipendiaten och designern Simon Bågstam har skapat möbler utifrån tekniker hämtade från båtbyggande och han ser en framtid där samspelet mellan hantverk och större produktion måste vara balanserat.

– Jag tror att det måste finnas ett samspel mellan hantverkare, formgivare och producenter för att hitta en balans i framtidens design. Där kan jag som formgivare bli en viktig knutpunkt, genom att ha en förståelse för de hantverksmässiga värdena och sedan kan föra dem över till en produktion, säger Simon Bågstam, som också har fått Ung Svensk Forms arbetsstipendium från Ikea som han kommer genomföra under hösten 2023.

Även Sara kulturhus vd Anna Jirstrand deltog i samtalet och nämnde huset som ett konkret exempel där trä används cirkulärt.

– Man kan titta på allt trä som finns här inne, så länge träet är i bruk fångar det upp fantastiska mängder koldioxid. Sara kulturhus binder sammantaget 9000 ton koldioxid så länge det står kvar, det motsvarar 13 500 flygresor mellan Stockholm och New York. Så även om träden inte står kvar i skogen så fortsätter de göra stor nytta för det cirkulära kretsloppet, säger Anna Jirstrand.

 

Om Svensk Form och designtävlingen Ung Svensk Form:
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan1905.

Projektet Ung Svensk Form startade 1998 på initiativ av Svensk Form och Form/Design Center i Malmö. Utställningen syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att nå ut till nya målgrupper.

Om Svenskt Trä:
Svenskt Trä är en branschorganisation som sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör organisationen genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling. Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.

Sedan förra året är Svenskt Trä samarbetspartner i projektet Ung Svensk Form och anordnar årligen en kunskapsresa genom de svenska skogarna för ett urval stipendiater. 

 

Mer information

Läs mer om Svenskt Trä och årets stipendiater/mottagare av resestipendiet.

Läs även om En gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material – inom möbel- och inredningsbranschen.

 

Övriga kontakter

Karin Wiberg, projektledare, Ung Svensk Form

karin.wiberg@svenskform.se
+46 (0)70 365 63 25

Elin Seittu, kommunikationsansvarig, Svensk Form
elin.seittu@svenskform.se
+46 (0)72 323 31 48

Emmy Gustafsson Wass, Eventansvarig / Event Manager Sara Kulturhus,
emmy.gustafsson.wass@sarakulturhus.se
+46 (0)73 096 67 86

 

Bilder

 • Bild: Ung Svensk Forms utställning, och stipendiaten Ellen Hallström på kunskapsresan. Fotograf: Viktor Ärlemalm

  Ladda ned bild

 • Ellen Hallström på kunskapsresan, fotograf: Viktor Hallström.

  Ladda ned bild

 • Utställningen Ung Svensk Form 2023, stol av Simon Bågstam, fotograf: Viktor Ärlemalm,

  Ladda ned bild

 • Besök hos SCA, fotograf: Viktor Ärlemalm

  Ladda ned bild

 • Simon Bågstam på besök hos Martinssons/Holmen, fotograf: Viktor Ärlemalm

  Ladda ned bild

 • Panelsamtal på Sara kulturhus, fotograf: Veronica Hörner Kloo

  Ladda ned bild

 • Elise Aldén på besök hos Martinssons/Holmen, fotograf: Viktor Ärlemalm

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration