Vinnarbidrag i limträ mötte stort intresse hos Nordbyggs besökare

Publicerad 2024-05-02

Paviljongen i entréhallen på Nordbygg.

Under Nordbygg den 23–26 april 2024 välkomnades mässans närmare 40 000 besökare och utställare av en imponerande paviljong i limträ som uppförts i Stockholmsmässans entréhall. Paviljongen, som utgjorde vinnarbidraget i studenttävlingen ”Nya ögon på trä”, är framtagen av de blivande arkitekterna Simon Viklund och Tore Lagerquist från Chalmers tekniska högskola, CTH.

Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter, stod bakom den populära och återkommande studenttävlingen ”Nya ögon på” som inför varje upplaga av Nordbygg fokuserar på ett nytt byggmaterial. Tävlingsuppgiften var att skapa en träffpunkt/mötesplats med scen, som ett innovativt och spänstigt blickfång med trä som material för arkitektonisk gestaltning. Nytt för i år var att kriterierna cirkularitet. återbruk och demonterbarhet skulle tas i beaktande i bedömningen av tävlingsbidragen. 

Simon Viklund och Tore Lagerquist går sista året på arkitekturprogrammet på Chalmers tekniska högskola. De tog sig an uppgiften och skapade vinnarbidraget ”Massor i rörelse” som består av en 25 meter lång, 10 meter bred och 3,4 meter hög rationell stomme i limträ. Stommen har sedan klätts med eleganta böljande ”gardiner” tillverkade av CNC-frästa limträbalkar. 

– Från början hade vi tänkt använda CNC-frästa skivor i korslimmat trä, KL-trä. Valet föll i stället på att tillverka delarna i en och samma dimension av standardbalk i limträ. Det visade sig vara ett klokt beslut, inte minst eftersom ytan blev slät och fin och att färdigt material fanns på plats hos limträtillverkarna, redo att tas i bruk, säger Simon Viklund. 

Simon Viklund och Tore Lagerquist menar att deras kunskap om limträets möjligheter har vuxit under arbetet med att realisera sitt tävlingsbidrag i samarbete med experter från Svenskt Trä och limträtillverkarna.

– Limträ är både vackert och tacksamt att arbeta med. Nu vill vi fortsätta att utforska materialets möjligheter ur olika perspektiv, bland annat hur gamla hantverksmetoder kan förenas med moderna industriella processer. Vi vill också undersöka möjligheten att öka materialets förädlingsgrad vilket kan resultera i nya produkter och tjänster, säger Tore Lagerquist.

För att minimera användandet av stål i konstruktionen och göra paviljongen fossilfri är den bärande stommen sammanfogad med dymlingar i trä. Det är en traditionell teknik som tack vare limträindustrins moderna maskiner kan göras snabbt och med mycket hög precision. Metoden gör även att paviljongen är enkel och effektiv att montera och demontera och använda i andra sammanhang. 

– Vi har haft en öppen dialog med Simon och Tore som varit konstruktiva och lösningsorienterade i samarbetet med Svenskt Trä, limträtillverkarna och Stenebyskolan som tog sin an utmaningen att fräsa limträbalkarna till gardiner. Projektet visar verkligen på materialets möjligheter. Att det med hjälp av en standardbalk i limträ. går att bygga vackra fossilfria konstruktioner i den större skalan som är enkla att återbruka, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svensk Trä.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration