Ökat välbefinnande med träinteriör

Foto: Åke E:son Lindman

Trivsel och lugn tenderar att öka i inomhusmiljöer med synligt trä. Det visar en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Svenskt Trä. Totalt sett över hela landet visar undersökningen att nio av tio håller med om att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla. Åtta av tio, upplever att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck.

  • I Göteborg anser 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 79 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Malmö anser 91 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 78 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Norra Sverige anser 91 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 81 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Småland och öarna anser 90 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 79 procent att det ger ett lugnande intryck
  • I Stockholmsområdet anser och 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 76 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Sydsverige anser 84 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 76 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Östra Mellansverige anser 91 procent att det ger en trivsam känsla och 83 procent att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck.
  • I Västsverige anser 89 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 82 procent att det ger ett lugnande intryck.
  • I Norra Mellansverige anser 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 75 procent att trä i möbler och interiör ger ett lugnande intryck.
  • I Göteborg anser 88 procent att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och 79 procent att det ger ett lugnande intryck.

Om Sifoundersökningen gällande välbefinnande

1133 personer har under perioden 12 – 14 februari 2020 svarat på frågor som Kantar Sifo ställt på uppdrag av Svenskt Trä. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Andelarna som nämns är en sammanslagning av de positiva respektive negativa andelarna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration