Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Vi behöver lära av varandra.

Pi Ekblom, White & Karin Löfgren, AIX

Skogsindustrierna

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. 

Skogsindustriernas webbplats