Trähall för visioner och kunskap

ARTIKEL Nu har den avancerade tillbyggnaden Wisdome Stockholm diskret lagt sig till rätta på Tekniska museets innergård. Här får besökarna uppleva den majestätiska trähallen och den sfäriska domteatern där 3D-teknik av senaste snitt gör vårt komplexa universum lite mer begripligt.

Wisdome Stockholm har rönt stor uppmärksamhet ända sedan spaden sattes i marken i februari 2022. Nu har Tekniska museet slagit upp dörrarna till den nya domteatern och den omslutande trähallen på 1 325 kvadratmeter. Byggnaden är på många sätt banbrytande och anses som en av världens mest avancerade i sitt slag. Kronan på verket är det välvda taket med extremt långa spännvidder på 26 x 48 meter. Det är helt självbärande och utfört i en så kallad gridshellteknik med dubbelkrökta balkar, både böjda och vridna.

Konstruktionen består av ett rutnät i 25 lager som är uppbyggt av drygt 20 kilometer av laminerat faner, LVL, från Stora Enso som varit huvudpartner och levererat de bärande delarna av träkonstruktionen. LVL-faneret har formats och monterats på plats med en felmarginal mindre än en millimeter. Själva domen är sammansatt av 277 unika trianglar, tillverkade av korslimmat trä, KL-trä, från Stora Ensos fabrik i Grums, som monterats ihop till en självbärande konstruktion med sfärisk form. Den är strax över tolv meter hög och har en diameter på drygt 21 meter. Inuti döljer sig hundra sittplatser och visualiseringsteknik i världsklass där enorma datakluster och projektorer förser en drygt 300 kvadratmeter stor bildyta med 3D-upplevelser.

– Eftersom vi var delaktiga i projektet redan från idéstadiet kunde vi hitta ett innovativt sätt att förverkliga byggnaden med KL-trä och LVL-element i våra standarddimensioner. Det är roligt att det är en publik byggnad som ger alla möjlighet att ta del av den fantastiska konstruktionen och på plats uppleva vad man faktiskt kan göra med trä, säger Jessika Szyber, business development manager på Stora Enso.

En attraktion i sig

Träkonstruktionen ger tillsammans med domen en majestätisk och samtidigt ombonad rumsupplevelse. Även om det är den sfäriska domen som utgör själva kärnan i Wisdome Stockholm har arkitektkontoret Elding Oscarson, i nära samarbete med konstruktören Florian Kosche på träkonstruktionsföretaget Blumer Lehmann, lyckats göra den omslutande trähallen till en attraktion i sig.

– Den mest självklara lösningen hade varit att låta domen sticka upp ur en lägre volym, men för att skapa en förväntan i själva rummet och en intressant yttre form valde vi att i stället placera domen fritt inomhus. Nu kan trähallen och domen användas oberoende av varandra, och skulle domen inte vara relevant i framtiden kan den monteras ner utan att påverka trähallen, säger Johan Oscarson, arkitekt på Elding Oscarson.

Tekniska museet hade en önskan om att förbättra flödet i museet, liksom tillgängligheten för besökare som använder rullstol eller har med sig barnvagn. Nivåskillnaderna mellan entré, maskinhall och tillbyggnad hanteras nu med hjälp av ramper som leder besökarna ner till den anspråkslösa förbindelsegången och in i tillbyggnaden. Museet ville även öppna verksamheten mot innergården där tillbyggnadens låga fasader är inkännande mot den lägre bebyggelsen runt gårdsrummet och det böljande taket som hänger ihop med formen på maskinhallen.

Form, geometri och uppfattningen av skala skapar ett mäktigt rum som får besökarna att tappa hakan. Men vad är hemligheten bakom att det ändå känns varmt och ombonat, som ett vardagsrum?

– Vi har haft ett fint samarbete med de andra i projektgruppen som gjort att vi har kunnat hålla och utveckla skärpan i finish och detaljering. Mycket har med den låga fullglasfasaden att göra, genom vilken ljuset smyger sig in underifrån och skapar vackra strukturer och schatteringar. Sedan har naturligtvis materialet trä stor betydelse med sina taktila värden, liksom akustiken där den långa efterklangen som är vanlig i stora volymer här uteblir. Grangolvet gör också sitt till, det känns nästan allmoge, lite som spåntaket utvändigt, säger Jonas Elding, arkitekt på Elding Oscarson.

Flera planerade samarbeten på temat trä och arkitektur

Utöver domen innehåller trähallen en kafédel, tillverkad av KL-trä, och en del av hallen är möblerad med bord, stolar och bänkar speciellt framtagna för projektet av designgruppen Automobile. Att det är en oprogrammerad, öppen och fri yta ger museet möjlighet att arbeta med mer dynamiskt innehåll, såsom evenemang, festivaler och konserter, vilket är en ny aspekt i programverksamheten. Under våren kommer museets samtalsscen »Talbar« att fokusera på teman som trä och arkitektur, och i mitten av maj öppnar en ny utställning om skogen som kommer att pågå under tre år. Tekniska museet kommer också att vara delaktigt i olika typer av samarbeten, exempelvis med Sveriges Arkitekter, för att anordna fördjupade arkitekturvisningar.

Arkitekt Jonas Elding
» LJUSET SMYGER SIG IN UNDERIFRÅN OCH SKAPAR VACKRA STRUKTURER.«

– Vi har utnämnt 2024 till museets stora skogs- och träår, då vi kommer att fokusera på att vara en plattform för samtal om trä, skog och trämaterialets roll kopplat till klimat och innovation. Här blir Wisdome Stockholm ett slags centralt blickfång som på ett tydligt sätt lyfter fram möjligheterna med trä, säger Fanny Söderström Aupeix, chef för utställningar och upplevelse på Tekniska museet.

Det nylagda trädäcket i perfekt solläge leder ut till innergården där besökarna kan slå sig ner när vädret tillåter. Utemiljön kommer att kompletteras med växtlighet och ett synligt, pedagogiskt dagvattensystem. Miljön får ett vuxnare anslag, inspirerat av platser som trädgården Jardin du Luxembourg i Paris och restaurang Blå Portens utemiljö i anslutning till Liljevalchs i Stockholm, där besökarna kan njuta av avkoppling och rekreation.

Innergården är också den bästa platsen för att se utsidan av det böljande taket. Det är klätt i 85 000 spån av finländsk kärnfuru som tillverkats av Nykarleby spåntak i Österbotten i Finland. Stockarna som används till spåntillverkningen kommer från rotblock med mycket hög andel kärnved. Med regelbundet underhåll räknar tillverkaren med att taken håller minst 150 år beroende på väderstreck, att jämföras med ett spåntak av ytved som beräknas hålla i 20–30 år. Det säger en del om råvarans betydelse.

Möbler som utmanar men som är förankrade i traditionellt hantverk

Designgruppen Automobile som tagit fram möblerna till trähallen har en bred kompetens, väl förankrad både i ett traditionellt hantverk och i idéer som utmanar vad en möbel kan vara. Möbelprojektet har genomförts som ett samverkansprojekt mellan Tekniska museet, branschorganisationen Svenskt Trä och Open Wood, där Svenskt Trä har bidragit med material. Open Wood är en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt med fokus på trä och har stått för tillverkningen av möblerna i sin verkstad i Dals Långed.

Arbetet har resulterat i en vacker och funktionell möbelgrupp, där bordet kan lasta två bänkar och en stol under sig, fiffigt försett med skottkärrehandtag och hjul så att hela gruppen enkelt kan flyttas. Möblerna är tillverkade av björk i en kvistig kvalitet som på ett tydligt sätt visar hur en möbel kan se ut när man nyttjar mer av hela stocken.

– För att öka användningen av lokalproducerat lövträ behöver vi ändra synen på kvistrikt trä och lyfta fram att vi kan bygga vackra och funktionella möbler när träet används på rätt sätt, säger Klara Fahrman, möbeldesigner och en av medlemmarna i Automobile.

Teknik, design och hantverk har varit närvarande genom hela processen och fungerat som en växelverkan när gruppen diskuterat hållfasthet, funktion och samspel med rummet. Det har resulterat i möblernas uttrycksfulla fogar, till exempel järnstaget mellan bordsbenen och skivan, liksom den massiva men känsligt formgivna klumpen under skivan.

– Den småskaliga produktionen på Open Wood innebar många avväganden mellan att använda CNC-maskiner och andra maskiner som kräver mer av handen. Alla dessa faktorer bidrar till att våra möbler framstår som en bra kombination mellan teknik, design och hantverk, säger Klara Fahrman.

Effektiv uppvärmning

I marken, 250 meter ner, finns ett bergvärmesystem där avancerad styrteknik kombineras med mängder av sensorer för att optimera byggnadens behov av värme och kyla. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan värmeteknikbolaget Nibe, KTH och Rise som deltagit i projektet i syfte att skapa ett publikt referensobjekt för innovativa och klimatsmarta lösningar. Genom att variera uttaget från tio olika borrhål lagras byggnadens överskottsvärme när kyla hämtas ur marken, och värmen hämtas upp igen när den behövs. Det är ett innovativt styrsystem som gör att även större byggnader och lokaler i framtiden kan få en mer effektiv uppvärmning.

Klimatanläggningen är väl synlig för besökarna. En pedagogisk installation visualiserar vad som pågår bakom kulisserna för att värma upp byggnaden och kyla ner den kraftfulla teknik som krävs för att skapa upplevelserna inuti själva upplevelsedomen.

– Vi åker till Mars, skriker en grupp barn som fulla av förväntan satt sig till rätta i domen för att följa med på det interaktiva 3D-äventyret Open Space.

Rymdpiloten som ska navigera mellan planeterna har fått svar på frågan om vilken av planeterna han ska styra mot. Det här är en byggnad som helt klart gläntar på dörren till framtiden, både när det kommer till träbyggande och resor till främmande planeter.

Internationell uppmärksamhet

– Wisdome Stockholm har överträffat våra förväntningar på trivsamhet, omhändertagande och taktilitet. Byggnaden väcker starka känslor och vi märker att alla besökare, oavsett ålder, förhåller sig lustfyllt till rummet. Här finns ett slags sinnlighet och mänsklig skala där det omsorgsfulla arbetet med detaljerna möter det grandiosa, säger Astrid Stenberg, projektledare på Tekniska museet.

Wisdome Stockholm har redan fått stor uppmärksamhet internationellt, och byggnaden har bland annat vunnit World Property Award 2022 och tilldelats Svensk Forms utmärkelse »Design S« på Swedish Design Awards 2023.

Möt arkitekterna Jonas Elding & Johan Oscarson

Det utmanande uppdraget att rita och förverkliga Wisdome Stockholm har inte fått Jonas Elding och Johan Oscarson att tröttna på trä.

Snarare har deras intresse för träbyggande ökat, och de vill gärna utforska mer utifrån flera olika perspektiv, som till exempel olika materials kvaliteter, deras egenskaper samt olika konstruktioner.

– Vi har inte gjort supermycket i trä tidigare. Det är ett material med fantastiska egenskaper, men för den sakens skull inte det enda självklara. Vi älskar andra material också, och det bästa är förstås att utgå från ändamålet och välja det som passar bäst, även om mycket just nu talar för trä, säger Jonas Elding.

Arbetet med Wisdome Stockholm har fördjupat arkitektduons kunskap om träbyggande, men också om processer och arbetsmetodik. De lyfter samarbetet med schweiziska Blumer Lehmann kring den komplexa konstruktionen och att de nu har fått tillgång till ett nätverk med spetskompetens inom träkonstruktion.

Jonas Elding och Johan Oscarson hoppas att en ökad kunskap om kvalitet ska generera ett utbud av träprodukter som är större än bara standardkvaliteter och med plats för fler träslag än gran och furu.

– Kanske kan gammal kunskap komma tillbaka i ny tappning där man till exempel väljer de bästa bitarna till de mest utsatta ställena. Sådan kunskap ser vi gärna mer av, liksom ett ökat användande av lövträ som har goda egenskaper, inte minst när det gäller hållfasthet och motståndskraft, säger Johan Oscarson.

Den rumsliga upplevelsen är överordnad den exteriöra i nästan alla av kontorets projekt, liksom en rigorös designprocess som sträcker sig från vision och koncept till detaljer och realisering. Så också i Wisdome Stockholm.

– Det behöver inte betyda att det är interiören som är viktigast, utan vad byggnadens koncept ger i form av ljus och rum. Det tycker vi är lika mycket arkitektur som det som syns från utsidan, säger Jonas Elding.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration