”Free Form Construction” omdefinierar vad som är möjligt i trä!

Foto: Elding Oscarson

ARTIKEL På Tekniska museets innergård växer nu Wisdome Stockholm fram. En spektakulär och innovativ träbyggnad som till det yttersta tänjer på gränserna för vad man kan åstadkomma i trä. Innanför det raffinerade träskalet kommer du få möjlighet att ta del av världsledande teknik som tar dig längre bort, närmare inpå och djupare ned än du någonsin varit. 

Läs artikeln om det spektakulära bygget av Wisdome Stockholm – författad av Svenskt Träs träexpert Tomas Alsmarker i tidningen Bygg & teknik.

I centrum inuti Wisdome finns den klotformade domen av trä. Här inne kommer besökare att kunna omslutas helt av 3D-projektioner i 360 grader. Med världs­ledande visualiseringsteknik skapas möjligheter för helt nya upplevelser. Enor­ma datamängder kan bearbetas och åter­skapas i form av lättbegripliga och tydliga samband och modeller. Här blir rymden ett interaktivt äventyr där du själv bestämmer vart vi ska resa, och på samma sätt blir det möjligt att upptäcka den senaste forsk­ningen inom mikrokosmos, klimat och digitala superkrafter. Spjutspetsteknik inom visualisering i Wisdome gör det kom­plicerade lättare och roligare att förstå och hjälper till att få överblick och att ge nya perspektiv på många viktiga, men komplicerade frågor.

Arkitekterna Elding Oscarson skapade ett böljande vardagsrum

De svenska arkitekterna Elding Oscar­son, i samarbete med den norske kon­struktören Florian Kosche, vann det pa­rallella uppdraget om denna inspirerande mötesplats för akademi, skola, näringsliv och museibesökare. Så här berättar arki­tekterna Johan Oscarson och Jonas Elding om sitt förslag: ”Förslaget skapas av sitt innehåll, där formen ges av taket som omsluter domen. Under den böljande takformen bildas ett kraftfullt, identitets­bärande rum i direkt kontakt med inner­gården. Med den nya byggnaden vill vi öppna upp museet för ny användning och ny publik. Tekniska ska vara ett vardags­rum för alla, året om”.

Elding Oscarson har skapat en byggnad med ett böljande tak som utmanar mate­rialet trä på ett helt nytt sätt, samtidigt som den tänjer gränserna för vad som är konstruktivt möjligt. Skalkonstruktionen är ett böljande nät av granlaminerat fanér­trä, Laminated Veneer Lumber (LVL). En gallerstruktur som knutits ihop i fem lager. Den fria spännvidden är 48 meter och det krävdes totalt hela 20 kilometer LVL-element. Allt detta trämaterial levererades av Stora Enso, som är huvudsponsor i projektet. När Stora Enso fick frågan var ett av deras krav att denna nya årsring på Tekniska muséet skulle utmana vad man kan göra med trä som byggmaterial.

Formkonceptet bygger på en spektaku­lär, lätt och innovativ takkonstruktion i trä som interiört framhäver den kupolfor­made domen och gör den till den självklara fokuspunkten. Ett innovativt avstamp för framtiden, samtidigt i samklang med den kulturmiljö som byggnaden befinner sig i. Interiört skapar taket ett iögonfallande rum. Tekniskt och arkitektoniskt visar Wisdome med all önskvärd tydlighet att ingenting är omöjligt för framtidens håll­bara och resurssmarta träbyggande.

Den fria formen frigör sig från allt det vedertagna

“Free Form Construction” visar att allt är möjligt! Tekniska muséets nya träbyggnad visar också hur ett gammalt hantverkskunnande inte behöver gå förlorat utan tvärtom kan utvecklas med hjälp av modern industriell teknik, avancerade digitala verktyg och processer. Det gamla trähantverket kan få en renässans. Ett nytt industriellt hantverk! Det böljande trätaket är en blinkning till byggnadsverk i trä som uppfördes för mer än två hundra år sedan, samtidigt vänder det upp och ned på det idag vedertagna. Med stöd av partners från många tidigare Free Formprojekt tog det schweiziska sågverket Blumer Lehmann sig an även denna till synes omöjliga uppgift. “För oss handlade det om att utveckla ett koncept för den bärande strukturen som skulle kunna förverkliga projektets arkitektoniska idé”, säger Martin Looser-Frey, som är Head of Free Form Timber Structures hos Blumer Lehmann.

Ett dubbelkrökt rutnät med LVL i korslagda lager

Lösningen för det böljande taket som täcker en golvyta på 1 325 kvadratmeter blev ett konstruktivt nät av LVL-element i fem lager. De olika lagren korsar varandra i 465 olika punkter. Varje korsningspunkt har en helt unik geometri och krökning. Den fria formen skapas genom att varje enskilt LVL-element träs ovanpå 1 860 koniska LVL-dymlingar. Precisionen måste vara hundraprocentig vad gäller placering, form och mått för varje enskild dymling. Det finns inget som helst utrymme för något annat toleranskrav än noll, och detta kan endast åstadkommas med hjälp av en långt driven och sammanhållen digital designprocess, från skrivbord till CNC-fräs och montering.

Läs hela artikeln som pdf här.

Du hittar den även hos tidningen Bygg & teknik 4/2023.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration