Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

På en ny interaktiv sajt, traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

Det krävs en hel del fackkunskap för att bygga ett hus. Hur anläggs en stabil och fuktsäker grund? Hur ska en korrekt vägganslutning mot ett mellanbjälklag utföras? Svaren finns i på den nya sajten Trärådhuset. 

Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. På sajten ges en överblick över vilka delar ett hus består av. Användaren får ta del av konstruktionsexempel med förslag på alternativa lösningar, beskrivningar av material, tekniska data, råd och anvisningar. Till varje förslag finns också flera utförliga detaljbeskrivningar. 
 
– Ute på byggplatsen kan det vara svårt att ha med sig instruktionsböcker och då passar sajten Trärådhuset perfekt. Man kan stå uppe på taket och om man vill kontrollera något är det bara att ta upp sin mobil eller läsplatta så har man svaret direkt, och man vet att bygget blir professionellt utfört, säger Johan Fröbel, rådgivare på Svenskt Trä som tagit fram sajten. 
 
Sajten är illustrativ och pedagogiskt uppbyggd. Huvudbilden på första sidan är en villa där utvalda delar av huset som grundläggning, bjälklag och tak ses i genomskärning. Genom att klicka på en av delarna, t ex. Bjälklag, så zoomas användaren in och ser en genomskärning av bjälklaget. I det läget kan sedan användaren välja att gå vidare och titta på bottenbjälklag, mellanbjälklag, vindsbjälklag, takbjälklag, terrass- och altanbjälklag samt balkongbjälklag. När ett av de valda alternativen klickas fram, t ex. Bottenbjälklag, ges ytterligare ett antal exempel på olika bottenbjälklag. Väljs då t ex. Upplag för bärande yttervägg, så visas en detaljritning på en sådan där olika ingående material specificeras. Dessutom kan användaren välja mellan att få se en 2D-ritning eller en 3D-ritning. Den som vill få ännu mer detaljerad och djuplodande handledning kan ladda ner en CAD-ritning. 
 
–  Ja, det här är en sajt för alla som är måna om att få ett kvalitetsbyggt hus. Sajten finns att ladda ner till smartphones och läsplattor, allt för att det ska vara enkelt för byggare att använda den när de är ute på platsen och bygger, säger Johan Fröbel. 
 
Länk till den nya sajten: traradhuset.se
Trärådhuset finns också länkad från sidorna traguiden.se och byggbeskrivningar.se
 
Kontaktperson
- Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä, 
tel: 070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se
 
Presskontakt 
- Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration