Nyheter från mars 2014

 • "Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

  Nu finns en ny upplaga av ”Hantera virket rätt” från Svenskt Trä. Den är uppdaterad efter nya aktuella standarder och ger tips om beställning, hantering och lagring av virke, från bygghandeln till det färdiga huset, så att träets kvalitet i den färdiga byggnaden säkerställs.

 • Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

  På en ny interaktiv sajt, traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj, hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

 • Läs senaste numret av tidningen Trä

  Tidningen Trä bevakar träarkitektur och trädesign i Sverige och i världen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och vänder sig till arkitekter, konstruktörer, studenter och andra aktörer inom byggbranschen.

 • Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

  Nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Det var målet med den träkonferens som genomfördes i den polska staden Poznan i början av mars i år. Statssekreterare Magnus Kindbom och ambassadör Staffan Herrström deltog i eventet.