"Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

Nu finns en ny upplaga av ”Hantera virket rätt” från Svenskt Trä. Den är uppdaterad efter nya aktuella standarder och ger tips om beställning, hantering och lagring av virke, från bygghandeln till det färdiga huset, så att träets kvalitet i den färdiga byggnaden säkerställs.

Trä är ett organiskt material som förändras med omgivningens fukthalt. När fukthalten minskar eller ökar kan träet röra sig. För att uppnå högsta kvalitet i ett hus ska virket från bygghandeln packas, förvaras och hålla rätt fuktkvot tills huset står klart. I den nya uppdaterade skriften, Hantera virket rätt, ges utförliga råd och tips om hur träets kvalitet säkerställs genom hela den processen. 
Den nya broschyren är uppdaterad med de aktuella standarder som gäller för trä. Skriften tar också upp hur man skyddar virke från smuts, sol, nederbörd och markfukt.
 
– Vi vill visa att trä har god beständighet, bara det hanteras rätt ända tills det är på plats i konstruktionen. Och samtidigt som vi ökar kunskapen om hur trä ska hanteras, hoppas vi skapa en branschstandard för hur virke ska hanteras på ett korrekt sätt, säger Johan Fröbel, rådgivare trä och limträprodukter på Svenskt Trä. 
 
Mycket hänger på att träet har rätt fuktkvot, dvs hur mycket fukt det innehåller. När till exempel ett parti konstruktionsvirke och utvändiga panelbrädor levereras från bygghandeln ska det ha en målfuktkvot på högst 16 procent. Ett parti limträ samt lister och panelbrädor ska hålla en målfuktkvot på högst 12 procent medan golvbrädor ska ha en målfuktkvot på högst 8 procent. Virket bör också vara ”inslaget” i en tät , icke genomskinlig plastfolie för att kunna behålla fuktkvoten ändra fram till byggarbetsplatsen. 
– Vi erbjuder alla sågverk och bygghandlare att leverera skriften med de virkespaket som går ut till husbyggen runt om i landet. Med skriften följer också en dekal som kan sättas på virkespaketet. På den kan leverantören skriva in den fuktkvot träet i paketet har vid leveransen, säger Johan Fröbel. 
 
Ytterligare kunskap, information och praktiska anvisningar om trä och träbyggande finns i Svenskt Träs TräGuidenTrärådhuset, samt i skrifterna Att välja trä, Lathunden, Limträ PocketGuide och LimträGuide.

Mer om fukt finns i, SP Träteks skrift Fukt i trä för byggindustrin. Fuktstandarderna och olika produktstandarder kan beställas via www.sis.se.  Information om träprojektet VilmaBas, som omfattar en branschgemensam sortimentslista med dimensioner, kvaliteter och benämningar, kan hämtas på www.vilmabas.se.
 
Kontaktpersoner 
Johan Fröbel, rådgivare trä och limträprodukter, Svenskt Trä, tel: 070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se
 
Presskontakt 
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration