Kan man bygga nya hus av material från gamla byggnader?

Arkitektfirman Oslotre ligger bakom Hasletre i Oslostadsdelen Hasle, en kontorsbyggnad som är byggd helt av trä. Under arbetet tog de fram en manual, som ska göra det enkelt att både återvinna och återanvända byggnaden när den spelat ut sin roll.

Hallå där, Jørgen Tycho, chefsarkitekt på Oslotre. Varför har ni gjort en demonteringsmanual?

– För att allt ingående material i huset på sikt ska kunna återbrukas. På ett vanligt nybygge skapar man stora mängder av avfall; man river ut allt det gamla och ersätter med nyproducerat. Men med ett perspektiv på 100-200 år, den tid som huset kan stå, bör hela bygget vara demonterbart i en cirkulär värdekedja. Byggdelarna ska helt enkelt kunna gå tillbaka till en second hand-marknad, för att så lite råmaterial som möjligt ska användas.

– Manualen är väldigt lik den bruksanvisning du får till ett Lego eller en möbel från Ikea, för att man enkelt ska se hur huset är uppbyggt. Men syftet här är att materialet inte går sönder när man monterar ner det, man kan använda alla komponenter flera gånger. Så i teorin kan man demontera hela byggnaden, och bygga upp den igen på en helt annan plats.

Måste man inte tänka väldigt annorlunda under ritprocessen av en sådan byggnad?

– Jo, man måste jobba väldigt konstruktivt och tänka på alla olika byggkomponenter och kopplingar, eftersom man lägger materialet ovanpå varandra, det vill säga bygger lager på lager. 

– Ett annat grepp var att eliminera bruket av stål och skruvar. Vi reducerade bruket av stål med 80 procent. Vi använde dymlingar av bok, alltså träpluggar, istället för vanliga skruvar som gör demonteringen väldigt komplicerad. När man tar isär byggnaden i framtiden så drar man bara ut trälåsen. Då blir det inte stora, trasiga hål som det kan bli efter stålskruvar.

Vad har varit svårast?

– Utan tvivel var den största utmaningen att övertyga den norska byggbranschen om att bygga i trä är en god idé. Det var väldigt mycket skepsis, med många frågor om varför man skulle göra det. Och när vi förklarat varför, så sa alla att ”det går inte”. Men i efterhand, när bygget började bli färdigt, var alla i stället överens om att det var en väldigt bra lösning.

Går det att bygga ännu mer hållbart?

– Ja, om man bygger med enbart gammalt eller använt material så blir det varken något utnyttjande av jungfruliga material eller energiförbrukning vid framställningen av byggprodukter. Då blir bygget 100 procent cirkulärt. Det vi ser i framtiden är en väldigt stor återbruksmarknad för byggnadsmaterial, som många fler kommer efterfråga. Det kommer ge mycket större marknadsfördelar än idag.

Intervjun är gjord av Skogsindustrierna, du kan också läsa den här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration