Framtiden växer på träd!

Svenskt Trä har producerat en ny film om trä för nya byggnationer.

Trä är ett attraktivt och modernt konstruktionsmaterial som med sin lokala härkomst skapar en härlig känsla för leverantör såväl som slutkund. Trä är dagens enda förnybara byggnadsmaterial vilket skapar goda möjligheter för ett miljövänligt och hållbart byggande. Ett ökat användande av trä svarar mot de ökade krav som ställs på effektiva och konkurrenskraftiga konstruktionslösningar samtidigt som attraktiva boendemiljöer skapas för den slutliga användaren.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.