Nyheter från 2015

 • De blev nominerade till Träpriset 2016

  Den 9 mars 2016 delar Svenskt Trä ut Träpriset för tolfte gången. Träpriset är ett arkitekturpris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Av 139 insända bidrag så har nu tio blivit nominerade.

 • Sågverksbranschen träffas på Trämarknaden i Karlstad

  Presslunch kl 12 den 19 november, Elite Stadshotellet, Karlstad Välkommen till Trämarknaden i Karlstad, mötesplatsen för sågverksbranschen sedan mer än 50 år tillbaka. Förmiddagen den 19:e november diskuteras träindustrins centrala roll i den regionala utvecklingen samt bidrag till ett ökat byggande. Under eftermiddagen hålls den traditionella trävarumarknadsdebatten ur ett internationellt perspektiv. Dagen avslutas med utnämning av riddare av Trämarknadsorden.

 • 2015 års Ekobyggmässa avslutad

  Svenskt Trä vill tacka våra engagerade medlemsföretag som stod i montern och alla besökare på mässan som visade stort intresse för modernt träbyggande.

 • Kina satsar på ökat träbyggande

  Kina ska öka sitt byggande i trä framöver. Det framgår i ett direktiv som undertecknats av Kinas bostadsminister och tillika chefen för det kinesiska bostadsministeriet MOHURD (Ministry of Housing and Urban-Ural Development) Chen Zhenggao. Det är första gången Kina skriver på ett direktiv för ökat träbyggande och det innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad. I direktivet anges att användandet av trä ska öka bland annat i takpåbyggnader, utfackningsväggar, turistanläggningar, skolor, sjukhus, och övriga officiella byggnader.

 • Svensk furu klarar höga krav från den kinesiska möbelindustrin

  Idag exporterar Sverige huvudsakligen gran till den kinesiska möbelindustrin, men nu ökar intresset för furu som möbelvirke i Kina. Det märktes tydligt under möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 9-12 september. De möbler som ledande kinesiska möbelföretag ställde ut i Svenskt Träs monter väckte stor nyfikenhet. Samtliga möbler var tillverkade av kvistig svensk furu.

 • Svenskt Trä utbildar i Storbritannien

  Svenskt Trä har tagit fram utbildningsmaterial för att hjälpa brittiska arkitekter utveckla sina kunskaper om trä som byggnadsmaterial. Utbildningen sker genom filmer som går igenom allt från miljöfördelar och underhåll till vikten av att välja rätt typ av panelbeklädnad och hur man rent tekniskt använder materialet.

 • Svenskt Träs Lathund gör det enklare att bygga med trä

  Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och för att få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt privatpersoner.

 • Hållfasthetsklass CE L40 för limträ ersätts av de nya GL-klasserna enligt SS-EN 14080:2013

  I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Ladda fler