Nya standarder påverkar träbyggandet

Nu lanserar Svenskt Trä uppdaterade byggbeskrivningar där hänsyn tagits till en rad nya beräkningsregler, krav, hållfasthetsklasser och standarder. Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och återfinns hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä.

Senast Svenskt Trä reviderade byggbeskrivningarna var 2009. Mycket har hänt sedan dess och bland annat har hänsyn tagits till följande:

  • Sverige har infört de nya europeiska beräkningsreglerna enligt Eurokod 5 och anpassat till EKS 9 (BFS 2013:10).
  • Många förändringar har skett inom standardiseringen.
  • Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ.
  • Nya krav på märkning av produkter enligt CE för konstruktionsvirke och träpaneler.
  • Sverige har fått nya regler för bygglov.
  • Branschgemensamt arbete pågår inom VilmaBas Trä-gruppen.
  • AMA Hus 14 och RA Hus 14 har givits ut och innehåller många förändringar som påverkar träbyggandet.

- Med utgångspunkt i ett önskemål från bygg- och trävaruhandeln om färre tryckta byggbeskrivningar i butik så kommer vi ha de 20 mest populära byggbeskrivningarna i tryckt format och resterande 27 kommer att finnas på www.byggbeskrivningar.se. Vi har även uppdaterat hemsidan www.byggbeskrivningar.se med de olika förändringarna, säger Johan Fröbel, projektledare för Svenskt Träs byggbeskrivningar.

De byggbeskrivningar som Svenskt Trä kommer att erbjuda i tryckt format är följande:

Allmänt
Bra att veta om impregnerat trä
Bra att veta om limträ
Bra att veta om trä
Bygglov och anmälan
Skruv- och spikguide

Utvändigt                                                
Altan                                                        
Boden
Carport                                                    
Enkelboden                                              
Enkelstugan                                            
Förstukvist
Grindar
Gästboden
Relaxboden
Staket och plank
Tak över uterum
Trappor
Däck på mark

Invändigt
Bastu

Renovering
Byta fönster

Om projektet Bygg i Trä
Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln och finns tillhanda hos någon av de 541 bygg- och trävaruhandlare som är med i Svenskt Träs projekt Bygg i trä. Projektet baseras huvudsakligen på de 20 tryckta byggbeskrivningarna samt de 47 interaktiva byggbeskrivningarna på www.byggbeskrivningar.se och Trärådhuset på www.traradhuset.se. Till Bygg i trä-projektet hör även publikationerna Att välja Trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll av limträ, Bygg i trä med Fixa & Trixa och Trä – ett medvetet val. I projektet ingår också en app för Lathunden.

Länk till byggbeskrivningarna:
www.byggbeskrivningar.se

Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration