Svenskt Träs Lathund gör det enklare att bygga med trä

Lathunden heter Svenskt Träs uppdaterade publikation som förenklar användningen av trä. Lathunden innehåller till exempel beräkningsverktyg för att räkna fram virkesåtgången och för att få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ. Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel för hantverkare, arkitekter, bygg- och trävaruhandeln samt privatpersoner.

Med Lathunden kan du till exempel beräkna hur mycket läkt takbyggnationen kräver, hur mycket fasadpanel som behövs för en byggnad och hur många löpmeter regel som går åt för att bygga väggar med olika centrumavstånd. Lathunden är även ett bra verktyg för att bestämma dimensionen på golvbjälkar, vare sig det är inomhus i bostaden eller till altanen, samt för att beräkna dimensioner för bärlinor, takbjälkar och takstolar. Nytt i den femte utgåvan av Lathunden är att det finns dimensioneringstabeller för bärlinor till golvbjälkar till altaner, färgåtgångstabeller, skruv- och spikguide samt ett utvik av Trärådhuset där du kan se dimensioner, virkeskvaliteter för virke, skruv, spik och beslag.

Lathunden innehåller information om:

  • Virkesåtgång
  • Dimensionering av virke och limträbalkar
  • Virkeskvaliteter
  • Målfuktkvot
  • Träskydd
  • Virkes- och limträsortiment
  • Färgåtgång
  • Skruv- och spikguide
  • Kuberingstabeller

Lathundens dimensioneringstabeller är anpassade efter de senaste dimensioneringsreglerna EKS 9 (BFS 2013:10). Lathunden vänder sig främst till hantverkare, arkitekter, konstruktörer, anställda i bygg- och trävaruhandeln och privatpersoner.

Lathunden omfattar 76 sidor och är i A5-format, så att du lätt kan stoppa ner den i fickan på snickarbyxorna. Lathunden går att beställa eller ladda ner här. Priset för Lathunden är enligt följande:

Prislista Exklusive moms Inklusive moms
1 exemplar/beställning 115:00 kr/exemplar 121:90 kr/exemplar
2 – 5 exemplar/beställning 75:00 kr/exemplar 79:50 kr/exemplar
6 – 25 exemplar/beställning 60:00 kr/exemplar 63:60 kr/exemplar
26 –   exemplar/beställning 50:00 kr/exemplar 53:00 kr/exemplar


Samtliga priser är exklusive frakt och expeditionsavgift.

Lathunden finns också som app med samma innehåll som den tryckta LathundenI appen finns även hjälpmedel och verktyg för att beräkna vinklar, area och volymer samt lutningsförhållanden. Appen finns att ladda ner här. Du kan även söka efter Lathunden i App Store, Google Play eller Windows Phone Store och ladda ned. Lathunden som app är gratis.

Lathunden-appen blev direkt en favorit bland hantverkare och andra aktörer i byggbranschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä. Sedan mitten av december 2013, då appen lanserades för första gången, har den laddats ner av cirka 55 000 personer.

Lathunden ingår i Svenskt Träs sortiment av tryckt och digital information framtagen för att hålla den goda träbyggnadstekniken levande med bra och instruktiva hjälpmedel. Andra hjälpmedel är till exempel trycksakerna Att välja trä, Limträ PocketGuide samt hemsidorna byggbeskrivningar.setraguiden.se och traradhuset.se.

Ytterligare information:

Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration