Arthur Selvig blev årets riddare av Trämarknadsorden

Den 19 november dubbades Arthur Selvig, marknadsdirektör på Moelven Timber, till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

2015 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet den 19 november.

Juryns motivering till utnämningen av 2015 års riddare av Trämarknadsorden lyder:
Arthur Selvig är en brobyggare med många dimensioner. Arthur Selvig har under lång tid och på ledande befattningar byggt upp en unik position inom nordisk träindustri.

Inom Moelvenkoncernen har Arthur Selvig målmedvetet, genom ett lyssnande och samarbetsorienterade arbetssätt, byggt upp en sammanhållen marknadsfunktion som ger utrymme för både enheternas resultatorientering som för Moelvens sammanlagda styrka.

En positiv inställning och respektfullt sätt att möta medmänniskor, parat med ett djupt engagemang för materialet trä och industrin har också bidragit till att skapa ett brett kontaktnät.

Arthur Selvig har genom ett engagerat och framsynt sätt starkt bidragit till det goda nordiska samarbetet och åtnjuter stor respekt och förtroende genom sin gedigna marknadskunskap, ett diplomatiskt och lösningsorienterat arbetssätt.

Kontaktpersoner:
Arthur Selvig, Moelven Timber
Tel: +47 913 615 68
arthur.selvig@moelven.com

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel: 08-762 72 01
mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration