Träpriset 2016: ”Det är slående hur synen på trä som byggnadsmaterial utvecklats genom åren”

139 bidrag har lämnats in till 2016 års upplaga av Träpriset, en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar. Priset har delats ut sedan 1967 och enligt Per Bergkvist, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä, är det slående hur synen på trä som byggmaterial utvecklats genom åren.

– Det har hänt jättemycket sedan 1967. Kvaliteten på både material och byggnadstekniker är en helt annan jämfört med då och intresset bland både arkitekter och privatpersoner har ökat enormt. Inom byggindustrin sker förändringar ganska långsamt men tittar man tillbaka så inser man att mycket ändå hänt, säger Per Bergkvist.

2016 delas Träpriset ut för tolfte gången och i januari 2015, då anmälningstiden gick ut, kunde Svenskt Trä konstatera att 139 bidrag lämnats in. Av dessa har 31 gått vidare till nästa bedömningsskede i processen. Under de kommande tre månaderna kommer Träprisets jury att besöka de 31 objekten. Därefter nomineras ett tiotal bidrag som alla presenteras i tidningen Trä. De nominerade beskrivs också i boken Arkitektur i trä som ges ut i samband med varje Träpris. Våren 2016 utses en vinnare som förutom äran också vinner 100 000 kronor och den gyllene trähästen.

– Vinnaren utses efter ett gediget arbete av vår mycket kompetenta jury. Varje Träpris innebär en spännande resa genom svensk träarkitektur och design och det är fantastiskt att få uppleva så många goda exempel på träets möjligheter som material, säger Per Bergkvist.

Alla typer av träkonstruktioner är tillåtna att ansöka om Träpriset. Kraven är att trä ska utgöra en betydande del av konstruktionerna, som ska vara helt färdigställda, högst fyra år gamla och möjliga att besöka för juryn.

Bidragen delas in i följande kategorier

  • Villor och fritidshus
  • Övriga bostäder
  • Publika byggnader
  • Anläggningar
  • Mindre byggnader

– Flest bidrag har lämnats in i kategorin villor och fritidshus och det har hållit i sig genom hela Träprisets historia. Men vi har också fått in många bidrag när det gäller publika byggnader som muséer, hallar och även förskolor. Det är ett tecken på att träbyggandet breddats, säger Per Bergkvist.

Att bidragen utgörs av många villor och fritidshus kan också kopplas till den geografiska spridningen. En stor del av dem finns längs kusterna medan övriga bidrag är koncentrerade kring storstäderna.

– Norr om Gävle har vi bara ett tiotal bidrag. Där hoppas vi på fler i framtiden, säger Per Bergkvist.

Här finns alla bidragen.

Juryn: 
Anders Svensson, juryns ordförande och arkitekt SAR/MSA.
Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm.
Carmen Izquierdo, arkitekt verksam i Sverige och Spanien.
Rachel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA, vd och grundare för Belatchew Arkitekter AB.
Tomas Alsmarker, civilingenjör och teknologie licentiat.

Fakta Träpriset
Träpriset är ett hederspris som delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Alla slags konstruktioner kan delta i tävlingen: broar, höghus och publika lokaler är lika välkomna som privatvillor, sommarstugor och dansbanor. Kraven är att trä utgör en betydande del av konstruktionen, att byggnaden är färdigställd och högst fyra år gammal och att juryn kan besöka den om så önskas. Förslag kan ges av alla enskilda eller juridiska personer.

Mer information
Per Bergkvist, ansvarig för Träpriset
Svenskt Trä
08-762 79 84
per.bergkvist@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration