2015 års Ekobyggmässa avslutad

Svenskt Trä vill tacka våra engagerade medlemsföretag som stod i montern och alla besökare på mässan som visade stort intresse för modernt träbyggande.