Nyheter från oktober 2015

  • 2015 års Ekobyggmässa avslutad

    Svenskt Trä vill tacka våra engagerade medlemsföretag som stod i montern och alla besökare på mässan som visade stort intresse för modernt träbyggande.