Kina satsar på ökat träbyggande

Kina ska öka sitt byggande i trä framöver. Det framgår i ett direktiv som undertecknats av Kinas bostadsminister och tillika chefen för det kinesiska bostadsministeriet MOHURD (Ministry of Housing and Urban-Ural Development) Chen Zhenggao. Det är första gången Kina skriver på ett direktiv för ökat träbyggande och det innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad. I direktivet anges att användandet av trä ska öka bland annat i takpåbyggnader, utfackningsväggar, turistanläggningar, skolor, sjukhus, och övriga officiella byggnader.

De kinesiska myndigheterna arbetar nu med en detaljerad plan som ska innehålla skattemässiga och finansiella styrinstrument för att öka träbyggandet. En expertkommitté ska tillsättas med uppgiften att utvärdera, övervaka och ta beslut i viktiga projekt inom träkonstruktion, inklusive olika former av demonstrationsprojekt. Nya koder och standarder kommer också att tas fram för att underlätta industrialisering av träkomponenter i byggnader.

Det kinesiska beslutet välkomnas av Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä:

- Det officiella stödet för ökat träbyggande i Kina är efterlängtat. Beslutet kommer att få en påtaglig positiv inverkan på den kinesiska trämarknaden, även om effekterna inte blir synliga omgående.

I Kina har man blivit allt mer medveten om träbyggandets fördelar. Svenskt Trä har, inom ramen för European Wood som är ett europeiskt samarbete inom träindustrin, arbetat nära kinesiska byggmyndigheter i syfte att överföra kunskap om normer och standarder för ett modernt träbyggande. Arbetet har innefattat studieresor, kommittéarbete och demonstrationsprojekt och pågått sedan 2005.

Dessa normer och bestämmelser finns nu på plats vilket möjliggör det kinesiska beslutet att satsa på trä. Ett beslut som på sikt kommer att få mycket positiva effekter för svensk sågverksindustri och den svenska träindustriexporten, bedömer Jan Söderlind.

- Men beslutet bygger också på den ökande miljömedvetenheten i Kina. Landet har stora utmaningar inom miljöområdet vilket Kinas regering är väl medveten om. Trä är ett förnybart byggmaterial som kan bidra till att minska deras klimatpåverkan, säger Jan Söderlind.

För mer information:
Jan Söderlind, direktör internationella träprogrammet, Svenskt Trä
070-211 04 22
jan.soderlind@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration